Kenniscentrum voor de Italiaanse en

Nederlands-Vlaamse kunst en cultuur

Het NIKI

Het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) bevordert en faciliteert onderzoek en onderwijs voor studenten, onderzoekers en docenten van de deelnemende Nederlandse universiteiten.

Onderzoek

Het NIKI ontwikkelt eigen onderzoeksprojecten en heeft een internationaal erkende expertise opgebouwd op meerdere aandachtsgebieden in de vroegmoderne tijd.

Onderwijs

Wij faciliteren onderwijs van de deelnemende universiteiten en bieden eigen onderwijs voor studenten en onderzoekers in de vorm van cursussen en werkgroepen.

Bibliotheek en databases

Onze omvangrijke collecties geven toegang tot uniek materiaal met als zwaartepunt de artistieke betrekkingen tussen de Nederlanden en Italië door de eeuwen heen.

Verblijf en beurzen

Wij bieden uitgebreide logiesfaciliteiten en stellen verschillende soorten beurzen beschikbaar aan studenten en onderzoekers voor een verblijf op het NIKI.

Nieuws

Blijf hier op de hoogte van nieuwe evenementen, lezingen, symposia, cursussen, publicaties en stages.

Hendrick ter Brugghen (1588-1629) De roeping van Mattheus (1621) © Centraal Museum Utrecht/ Ernst Moritz

Ghiberti, Lorenzo (1378-1455) Door of Paradise: Stories of Joseph and Benjamin Florence, Museo dell’Opera del Duomo © 2021.

Photo Scala, Florence Hendrick Goltzius (1558 – 1617) Apollo Belvedere (1592) © Rijksmuseum Amsterdam