Het NIKI

Missie en visie

Het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) bevordert en faciliteert onderzoek en onderwijs voor studenten, onder­zoekers en docenten van de deelnemende Nederlandse universiteiten. In samenwerking met internationale universitaire en museale partners ontwikkelt het NIKI interdisciplinaire activiteiten.

We hebben een internationaal erkende en unieke expertise opge­bouwd op drie aandachtsgebieden in de vroegmoderne tijd: de Italiaanse kunst, de artistieke relaties tussen de Nederlanden en Italië en de geschiedenis van de teken- en prentkunst. Het NIKI is het enige kenniscentrum ter wereld dat de artistieke betrekkingen tussen de Nederlanden en Italië systematisch in kaart brengt. Het NIKI is allerminst voorbehouden aan kunsthistorici. Het is de ideale plek voor onderwijs, onderzoek en symposia voor studenten, docenten en onderzoekers van aanverwante disciplines en takken van wetenschap.

Organisatie

Het instituut maakt deel uit van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB’s). De bestuurscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de colleges van bestuur van de zes deelnemende universiteiten: Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit (Amsterdam), Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit (Nijmegen). De Universiteit Utrecht is penvoerder.

Bij het vaststellen en evalueren van het beleid worden we bijgestaan door een Wetenschappelijke Adviesraad (WAR), die gevormd wordt door stafleden van de deelnemende universiteiten en vertegenwoordigers van grote musea, zoals het Rijksmuseum. De leden zijn bekend met het instituut en deskundig op één of meerdere aandachtsgebieden van het NIKI. De WAR bestaat uit: dr. M. Brüggen Israëls (Universiteit van Amsterdam), drs. W. Wagemakers (Universiteit Leiden), dr. J.P. Keizer (Rijksuniversiteit Groningen), dr. A.R. de Klerck (Radboud Universiteit), dr. V.M. Schmidt (Universiteit Utrecht), dr. I.R. Vermeulen (Vrije Universiteit), dr. M.J.M. van Beek (Universiteit Utrecht), dr. S.J. van Dijk (Rijksmuseum Amsterdam) drs. S. Boomsma, secretaris (Universiteit Utrecht). De nieuwe voorzitter zal spoedig bekend gemaakt worden. 

Maatschappelijke belang

Onze wetenschappelijke staf is nauw betrokken bij de organisatie van succesvolle tentoonstellingen als gastconservator of met inhoudelijke bijdragen aan tentoonstellingscatalogi en publieksactiviteiten.

Dankzij het opgebouwde netwerk in Italië is het NIKI een veel­gevraagde inter­mediair voor Nederlandse en Italiaanse museale en wetenschappelijke instel­lingen. Samenwerkingsverbanden met Italiaanse museale instellingen geven aan hoezeer we in Italië beschouwd worden als voorpost van de Nederlandse kunstgeschiedenis.

Medewerkers

Prof. dr. Michael W. Kwakkelstein

Directeur

Dr. Gert Jan van der Sman

Onderzoeker / bibliothecaris

Dott.ssa Ilaria Masi

Bibliothecaresse

Lex Kuil

Office manager

Ambassadeurs

Elke deelnemende universiteit heeft een am­bas­sadeur van het NIKI. De ambassadeurs zijn uiteraard te benaderen voor vragen over verblijf, cursussen, stages en/of beursmogelijkheden.

Britt Kramer

Britt Kramer

(Voorzitter)
Universiteit Utrecht
Martijn Janssens

Martijn Janssens

Universiteit Utrecht
Pien van Raalte

Pien van Raalte

Universiteit van Amsterdam

Noortje Niemeijer

Universiteit van Amsterdam
Daan Osterop

Daan Osterop

Vrije Universiteit

Isa Walvoort

Vrije Universiteit
Isabelle Ottes

Isabelle Ottes

Rijksuniversi­teit Groningen
Anja van der Spoel

Anna van der Spoel

Rijksuniversiteit Groningen

Eric Boot

Universiteit Leiden
Coen Meurs

Coen Meurs

Universiteit Leiden

Linde Brueren

Radboud Universiteit
Foto Roel Rots

Roel Rots

Radboud Universiteit
Joost Wilschut

Joost Wilschut

TU Delft
Laura Tacoma

Laura Tacoma

Amsterdam University College (UvA)

Partners

Het NIKI ontplooit activiteiten in samenwerking met universitaire en museale partners:

Geschiedenis

In 1958 werd het NIKI opgericht als onderkomen en bibliotheek voor Nederlandse kunsthistorici die onderzoek wilden verrichten in Italiaanse kunstverzame­lingen en archieven. De initiatiefnemer was Godefridus Johannes Hoogewerff (1884-1963), emeritus hoogleraar in de kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht en destijds woonachtig in Florence. Via zijn contact met de kunsthistoricus en internationaal bekende verzamelaar Frits Lugt (1884-1970) werd de villa die Lugt kort tevoren in Florence had verworven de zetel van het instituut.

De villa ligt op de zuidelijke heuvel niet ver van het historisch centrum en het beroemde Piazzale Michelangelo en is eigendom van de Fondation Custodia (Parijs), die de kunstverzameling van Lugt beheert.

Tussen 1966 en 2008 werden tentoonstellingen georganiseerd in samenwer­king met Nederlandse en internationale musea, met als uitgangspunt de artis­tieke relatie tussen Noord- en Zuid-Europa. Het ging om tekeningen uit de collecties van Frits Lugt, het Teylers Museum, het Rijksmuseum en Museum Boijmans Van Beuningen; grafisch werk van Escher en Rembrandt; tekeningen van Mondriaan en Van Gogh; maar ook Sienese en Florentijnse schilderijen in Nederlands bezit.

Dankzij enkele grootschalige renovaties kon de beschikbare ruimte voor wetenschappelijke bijeen­kom­sten, de biblio­theek en onze interne gasten worden uitgebreid.

De eerste directeur van het NIKI was drs. Jan A. Emmens (1958-1961). De functie werd overgenomen door achtereenvolgens: drs. Hans-W. van Helsdingen (1961-1962, waarnemend); drs. Fernanda Bramanti-Nieuwenkamp (1964-1975); prof. dr. Anton W.A. Boschloo (1975-1976) en prof. dr. Bert W. Meijer (1976-2008). Sinds 2008 is prof. dr. Michael W. Kwakkelstein directeur.

Vrienden en donateurs

De Stichting Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut in Florence ondersteunt de projecten en activiteiten van het NIKI. De doelstelling is tweeledig: het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek binnen het kader van het instituut en het behulpzaam zijn bij het openbaar maken, publiceren en verspreiden van de behaalde onderzoeksresultaten.

Daarnaast stelt de Stichting jaarlijks NIKI/GWO-beurzen beschikbaar voor studenten die onderzoek verrichten op het NIKI.

U kunt het NIKI financieel steunen en deel uitmaken van de Circoli dell’amicizia op de volgende wijzen:

Word Amico voor € 40 per jaar

Als Amico ontvangt u onze digitale Nieuwsbrieven en uitnodigingen voor lezingen en culturele activiteiten betreffende de artistieke relaties tussen de Nederlanden en Italië. Introducés zijn welkom.

Word Donatore voor € 250 per jaar

Als Donatore heeft u naast de Amico-voordelen de mogelijkheid tot deelname aan de Sponsordag,

waarvoor bij werkelijke deelname €150.- extra moet worden betaald voor de vele extra onkosten van vervoer, lunch en permesso’s.

Word Benefattore voor € 500 per jaar

Als Benefattore wordt u naast de genoemde Amico-voordelen uitgenodigd voor de jaarlijkse Sponsordag in Florence en heeft u de mogelijkheid, tegen betaling van €150.- een introducé mee te nemen.

Word Mecenate voor € 1.000 per jaar

Als Mecenate schenkt u gedurende een periode van vijf jaar jaarlijks
€ 1000 om een student of een specifiek project te ondersteunen, dit alles in nauw overleg met de directeur. Alle bovengenoemde activiteiten gelden uiteraard ook voor de Mecenate.

Voor meer informatie: vriendenstichting@nikiflorence.org

Zie tevens het AVG-reglement

De Stichting heeft de status van een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut in Florence Fiscaal nummer ANBI: 7900624 IBAN: NL85 ABNA 0253 61 71 70

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: drs. Jeroen L. Torenbeek (voorzitter), ir. drs. Wouter J.N. Hoek (penningmeester), drs. Bernadette E.C.M. Straetmans (secretaris), drs. ing. Henryk van Hugten, drs. Christine van Marle-Crommelin, drs. Hetty E.C. De Mol van Otterloo-Pott Hofstede, drs. Marina Aarts en drs. Melanie E. Ruys-van Haaften.