Onderwijs

Algemeen

Het NIKI faciliteert onderwijs van de deelnemende universiteiten en biedt eigen onderwijs voor studenten en onder­zoekers. We streven naar optimale aansluiting bij de curricula van de deelnemende universiteiten.

Binnen het Nederlands academisch onderwijs neemt het NIKI een bijzondere positie in omdat het locatiegebonden onderwijs kan bieden. Colleges worden afgewisseld met excursies en bezoeken aan andere wetenschappelijke instellingen. Ons onderwijs is doorgaans gekoppeld aan het nieuwe onderzoek van onze wetenschappe­lijke staf.

Het NIKI:

Cursussen

Het NIKI verzorgt cursussen op bachelor- en masterniveau. Deze zijn in eerste instantie gericht op studen­ten kunstgeschiedenis van de deel­nemen­de universiteiten.

Studenten wordt geadviseerd bij de eigen faculteit na te gaan of de behaal­de studiepunten kunnen worden ingezet binnen het eigen curriculum. Studenten wordt tevens geadviseerd bij de eigen universiteit na te gaan of er moge­lijk­heden zijn voor beurzen voor deelname aan de cursus.

Stages

Het NIKI biedt stageplaatsen aan in de lopende onderzoeksprojecten voor studenten die zijn ingeschreven bij een van de zes deelnemende universiteiten. Op dit moment zijn de volgende stageplaatsen beschikbaar:

Wij kunnen bemiddelen in het vinden van een stageplek bij andere (wetenschappelijke) instellingen in Florence en omgeving, en het is mogelijk om een onderzoeksstage op maat te volgen onder begeleiding van de wetenschap­pelijke staf.

Cursussen

The Art of Drawing (applications closed)

This two-part course for MA/PhD students and junior curators is an intensive introduction to the art of drawing from the 15th to the 19th century that is divided between a week at the NIKI in Florence (29 Aug-4 Sep 2022) and a week at the Fondation Custodia in Paris (2-8 Jan 2023).

Lees verder »