Verblijf en beurzen

Verblijf

Het NIKI beschikt over twee appartementen met eigen voorzie­ningen: keuken, badkamer en zithoek.
Daarnaast zijn er tien kamers met stapelbedden en een wastafel beschikbaar. Er zijn gedeel­de bad­kamers en toiletten en er is een gezamenlijke keuken en een woon­kamer. Studenten en onder­zoekers op individuele basis krijgen een eigen kamer toegewezen.

Alle gasten kunnen gebruikmaken van de ruime tuin met olijfbomen. Hand­doeken en beddengoed worden door ons verstrekt. De kamers en gedeelde ruimtes worden doordeweels dagelijks schoon­gemaakt.

Gasten hebben 24/7 toegang tot de bibliotheek. In het hele gebouw is wifi beschikbaar. Er is een wasruimte met een wasmachine en droger.

Het instituut beschikt over een aula met een capaciteit van zeventig personen en voorzien van audio­visuele middelen. De aula is te huur voor externe partijen.

Voor zover onze kamers niet door bursalen, stagiaires of deelnemers aan werkgroepen en excursies bezet zijn, kunnen ook studenten en weten­schap­pers die voor onderzoeksdoeleinden in Florence moeten zijn tegen betaling op het instituut verblijven. Aanvragen kunnen het hele jaar door per e-mail (niki@nikiflorence.org) worden in­gediend, met vermelding van data en doel van het verblijf. Het NIKI blijft de gehele zomer van 2024 open. 

Reserveringen kunnen tot 15 dagen voorafgaand aan het verblijf kosteloos worden gewijzigd/geannuleerd. Buiten deze termijn vindt geen restitutie meer plaats. Zodra wij een betalingsbewijs (bijvoorbeeld een kopie/scan van de banktransfer) hebben ontvangen is de reservering definitief.

Reserveringen omvatten minimaal 3 betaalde overnachtingen (ook voor gasten die minder dan 3 nachten op het NIKI verblijven). 

Bursalen en onderzoekers kunnen een betalende gast op hun kamer laten logeren. Hierover dienen tijdig afspraken te worden gemaakt met onze coördinator bedrijfsvoering, Lex Kuil.

Bij het reserveren stemt u tevens in met de algemene voorwaarden en huisregels van het NIKI (klik hier). Wij verzoeken u deze aandachtig door te lezen.

Tarieven per overnachting vanaf 1 januari 2024. De deelnemende NWIB-instellingen van het NIKI zijn: Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, VU Amsterdam. Bij de reservering dienen studenten een bewijs van inschrijving te overleggen.

Beurzen

Er zijn verschillende beurzen beschik­baar voor een verblijf aan het NIKI. De NIKI/GWO-beurs is bedoeld studenten en onder­zoe­kers van de deelnemende instellingen. Daarnaast bestaat er voor buiten­landse promovendi en postdocs de mogelijkheid tot een international fellowship aan het NIKI.

NIKI/GWO-beurs

De NIKI/GWO-beurs wordt beheerd door de Stichting Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut in Florence. Een beurs wordt verstrekt voor een verblijf van minimaal één maand en maximaal drie maanden, teneinde studenten en onderzoekers van de deelnemende universiteiten in staat te stellen onderzoek in Florence te verrichten op het gebied van de kunstgeschiedenis of aanverwante disciplines.

Lees verder »
International PhD/Postdoc Fellow

Het NIKI biedt een beperkt aantal fellowships voor PhD- of postdoc-onderzoekers die verbonden zijn aan niet-Nederlandse universiteiten. Deze bestaan uit € 350,00 voor reiskosten (€ 700,00 voor kandi­daten van niet-Europese universiteiten) en gratis verblijf in het instituut en een werkplek in de biblio­theek voor een maximale duur van drie maanden.

Lees verder »
Internationaal scholar-in-residence programma

Het NIKI Scholar-in-residence programma biedt senior geesteswetenschappers die buiten Nederland werken de mogelijkheid om een onderzoeksverblijf van maximaal drie maanden in Florence door te brengen, als voorname gast van de stimulerende werkomgeving van het Nederlands Interuniversitair Instituut voor Kunstgeschiedenis (NIKI).

Lees verder »
Externe beurzen

Graag attenderen wij op externe mogelijkheden voor financiering. Zo is het voor Nederlandse kunst­historici met minimaal een mastergraad of een equivalent daarvan mogelijk om via de onafhankelijke Elly Cassee Stichting een beurs te krijgen om onderzoeksverblijf in het NIKI te financieren. Voor meer informatie, zie de website: ellycasseestichting.nl

Andere faciliteiten

Naast de bibliotheek en het gastenverblijf, beschikt het NIKI over een aula en een ruime tuin die door interne en externe gebruikers benut kan worden. Onder interne gebruikers worden studenten en medewerkers van de deelnemende NWIB-instellingen verstaan. De NWIB-instellingen zijn: Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam en VU Amsterdam.
Auditorium

De aula van het NIKI bevindt zich op de eerste verdieping van het gebouw en is geschikt voor maximaal 40 personen. De maatvoering van de aula is 9m40 (L) x 7m60 (B) x 3m15 (H). Uitgerust met audiovisuele apparatuur leent het auditorium zich uitstekend als hybride onderwijs-/vergaderruimte. Het AV-bedieningsmeubel kan na een korte instructie door het personeel, zelfstandig worden bediend. De opstelling van de stoelen, voorzien van een schrijfblad, kan naar wens worden vormgegeven.

Het gebruik van de aula door interne gebruikers brengt geen kosten met zich mee. Alle externe gebruikers kunnen de aula op werkdagen huren tegen betaling van 500 euro per dag. Huur is inclusief ingebouwde computer, monitor, microfoons en Wi-Fi.

Naar gelang de duur en de specifieke behoeften kan er maatwerk worden geleverd.

Tuin
Vanuit de woonkamer van het gastenverblijf, loop je eenvoudig de tuin en daarmee de olijfgaard in. De idyllisch ogende buitenruimte is vrij toegankelijk voor onze gasten en kan tevens door externe gebruikers tegen betaling worden gehuurd. In het geval van evenementen kunnen wij faciliteren bij de catering. De aanwezigheid van interne gasten is een factor waarmee rekening gehouden dient te worden. Naar gelang de aanvraag, zal er maatwerk geleverd worden.