Begin 2022 geeft dr. Gert Jan van der Sman een nieuwe cursus over Sandro Botticelli (1445-1510) waarin zijn kunstproductie vanuit een interdisciplinair perspectief wordt benaderd om de verbanden tussen kunst, geschiedenis en humanisme bloot te leggen.

De doelgroep van deze cursus is 2e en 3e-jaars Bachelor studenten en (Res)Ma studenten die verbonden zijn aan een van de deelnemende universiteiten.

Eind januari 2022 zullen voorbereidende colleges online plaatsvinden. Van 12 tot en met 19 of 20 februari 2022 verblijven de deelnemers op het NIKI in Florence. Daar zullen colleges worden gegeven, diverse excursies naar kerken en musea worden gedaan en werken de studenten in de bibliotheek van het instituut aan hun eigen eindopdracht, waarvan ze ook de voortgang aan elkaar presenteren. Na afloop van het verblijf schrijven de studenten een eindwerkstuk (deadline 19 maart 2022). Voor Masterstudenten geldt een zwaardere opdracht.

Studenten dienen voorafgaand aan de cursus toestemming voor deelname te vragen
aan de eigen studie-coördinator evenals te overleggen over de hoogte van toekenning van studiepunten in
ECTS voor de eigen opleiding.

Studenten kunnen zich vóór 12 december 2021 via e-mail aanmelden bij de docent, Gert Jan van der Sman.

Voor meer informatie, zie het pdf document.