Internationaal scholar-in-residence programma

Het NIKI Scholar-in-residence programma biedt senior geesteswetenschappers die buiten Nederland werken de mogelijkheid om een onderzoeksverblijf van maximaal drie maanden in Florence door te brengen, als voorname gast van de stimulerende werkomgeving van het Nederlands Interuniversitair Instituut voor Kunstgeschiedenis (NIKI).

NWIB Visiting Professors Programme – Call 2024/2025

The NWIB Visiting Professors Programme offers assistant professors, associate professors and full professors at participating universities (see below) a unique opportunity to work undisturbed in an inspiring and stimulating environment.

International PhD/Postdoc Fellow

Het NIKI biedt een beperkt aantal fellowships voor PhD- of postdoc-onderzoekers die verbonden zijn aan niet-Nederlandse universiteiten. Deze bestaan uit € 350,00 voor reiskosten (€ 700,00 voor kandi­daten van niet-Europese universiteiten) en gratis verblijf in het instituut en een werkplek in de biblio­theek voor een maximale duur van drie maanden.

NIKI/GWO-beurs

De NIKI/GWO-beurs wordt beheerd door de Stichting Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut in Florence. Een beurs wordt verstrekt voor een verblijf van minimaal één maand en maximaal drie maanden, teneinde studenten en onderzoekers van de deelnemende universiteiten in staat te stellen onderzoek in Florence te verrichten op het gebied van de kunstgeschiedenis of aanverwante disciplines.