De wereld van Botticelli: kunstenaars, opdrachtgevers, humanisten (aanmelden gesloten, volgende editie in 2025)

DE WERELD VAN BOTTICELLI: KUNSTENAARS, OPDRACHTGEVERS, HUMANISTEN

niveau: BA, 2e of 3e-jaars & (Res)MA. Deelnemers op MA-niveau krijgen een verzwaarde onderzoeksopdracht.

studielast: 6 ECTS, 168 uur, inclusief voorbereiding werkstuk

plaats: Florence, 11-19 februari 2023

docent: Gert Jan van Sman

periode: Eind januari-medio maart 2023(voorbereidende college’s eind januari 2023; verblijf Florence 11- 29 februari; afronding eind februari-maart 2023)

aantal deelnemers: maximaal 12

 1. Cursusinhoud

In deze aan Sandro Botticelli (1445-1510) gewijde cursus staan zijn contacten met collega’s, opdrachtgevers en humanisten centraal. Het onderzoek van de afgelopen decennia heeft veel nieuwe inzichten gebracht over Botticelli’s maatschappelijke positie en zijn plaats in de Florentijnse kunstwereld. Zijn artistieke loopbaan laat zich goed begrijpen tegen de achtergrond van zijn sociale netwerk en de noodzaak om zich van andere kunstenaars te onderscheiden. In deze cursus worden de relaties met andere sleutelfiguren van de Florentijnse Renaissance nader geanalyseerd. Soms stonden die relaties in het teken van competitie en concurrentie (Pollaiuolo, Ghirlandaio, Leonardo da Vinci), dan weer in het teken van vriendschap (de dichter-humanist Angelo Poliziano, leden van de Vespucci familie, Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici). Ook economische factoren waren voortdurend aan de orde. Botticelli’s kunstproductie zal derhalve vanuit een interdisciplinair perspectief worden benaderd, zodat de verbanden tussen kunst, geschiedenis en humanisme worden blootgelegd.

 1. Cursusdoelen

De cursus heeft tot doel om studenten vertrouwd te maken met moderne, interdisciplinaire benaderingswijzen van de kunst van de Renaissance. Daarbij ligt de nadruk op de bestudering van kunstuitingen in hun oorsponkelijke historische context. Er zal uitgebreid gebruik gemaakt van geschreven bronnen uit de tijd zelf, waaronder kunsttraktaten, archiefvermeldingen, inventarissen van kunstverzamelingen en literaire teksten.

Daarnaast is deze cursus gericht op de verwerving en perfectionering van academische en kunsthistorische vaardigheden. Centraal hierbij staan het analyseren, interpreteren en kritisch benaderen van verschillende soorten bronnen en literatuur, het in relatie brengen van het geschreven materiaal met dat wat in kunstwerken is uitgebeeld (visuele analyse), het schrijven van wetenschappelijke teksten incl. kritisch apparaat, het mondeling presenteren van het eigen onderzoek, feedback geven en verwerken en het efficiënt gebruiken van de wetenschappelijke bibliotheken. Deze vaardigheden worden geoefend tijdens het gezamelijk bespreken van de leesopdrachten, het verzorgen van een referaat en het schrijven van een paper.

 1. Praktische gegevens

Docent

Dr. Gert Jan van der Sman (NIKI/Universiteit Utrecht). Hij is de auteur van Lorenzo en Giovanna. Schoonheid en noodlot in Florence (Leiden 2009, tevens verschenen in het Engels, Italiaans en Chinees) en co-editor van Sandro Botticelli. Artists and entrepreneur in Renaissance Florence (Florence 2015)

Onderwijsvorm

Werkgroep

Rooster

Eind januari-begin februari 2023: inleidende bijeenkomsten/college’s (online):

 • Algemene kennismaking, verdeling beginopdrachten.
 • De receptiegeschiedenis van Botticelli: van de Aesthetic Movement tot materiaaltechnisch onderzoek.
 • Botticelli: de vroege loopbaan van een Renaissance-kunstenaar.

11-18/19 februari, verblijf in Florence:

 • Zaterdag 11 februari: aankomst NIKI
 • Zondag 12 februari: introductie bibliotheek en fototheek NIKI, stadswandeling Florence
 • Maandag 13 februari: college, verdeling eindopdrachten
 • Dinsdag 14 februari: bezoeken aan Ognissanti, Santa Maria della Scala, Santa Maria Novella
 • Woensdag 15 februari: college, bezoek aan de Galleria degli Uffizi
 • Donderdag 16 februari: bezoek aan Galleria dell’Accademia, Ospedale degli Innocenti, tussentijdse bespreking eigen onderzoek
 • Vrijdag 17 februari: bezoek aan Villa Tornabuoni Lemmi, zelfstudie
 • Zaterdag 18 februari: referaten deelnemers
 • Zondag 19 februari vertrek

Eind februari-begin maart: besprekingen voortgang onderzoek

17 maart 2023: deadline inleveren eindwerkstukken

Bijzonderheden: Studenten dienen voorafgaand aan de cursus toestemming voor deelname te vragen aan de eigen studie-coördinator evenals te overleggen over de hoogte van toekenning van studiepunten in ECTS voor de eigen opleiding.

Aanmeldingen voorzien van een overzicht van behaalde studieresulaten en motivatie vóór 1 december 2022 richten aan: sman@nikiflorence.org