2895
page-template-default,page,page-id-2895,page-child,parent-pageid-1853,mmm mega_main_menu-2-1-2,stockholm-core-1.2.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Patrician Patronage Project

Het Patrician Patronage Project: Commissioning Art and Architecture in Florence during Medici Rule 1530-1670 (afgekort het PPP) beoogt een reconstructie te geven van het Florentijns patricisch mecenaat op het gebied van beeldende kunst, kunstnijverheid en architectuur in de periode 1530-1670. Dit mecenaat is lang onderbelicht gebleven vanwege het feit dat verreweg de meeste kunsthistorische aandacht uitging naar het mecenaat van het (groot)hertogelijk Medici-hof. Hierdoor is een sterk vertekend beeld ontstaan van het functioneren van Florence als centrum van kunst en cultuur in de betreffende periode. Door de schijnwerper te richten op het, naar blijkt, zeer belangrijke Florentijnse patricische mecenaat komt het Medici hofmecenaat in een geheel nieuw perspectief te staan.

 

Speciaal ten behoeve van het PPP is een database ontwikkeld waarin de kunstopdrachten en onderzoeksgegevens worden ingevoerd en waarin vervolgens op onderzoeksvragen kan worden gezocht. In de periode 2015-2020 zal het PPP zich richten op het mecenaat van de vijftien in cultureel opzicht belangrijke patricische families van Florence uit het onderzochte tijdvak.

Het onderzoek naar het mecenaat van vijftien belangrijke patricische families zal worden uitgevoerd door stagiair(e)s aan het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) in Florence in de vorm van onderzoekstages. Vanaf september 2015 tot en met september 2020 zullen er elk jaar drie onderzoeksstages van elk drie maanden worden aangeboden. De periodes zijn: september tot en met november, januari tot en met maart en april tot en met juni. Tijdens zijn/haar stage verzamelt de stagiair(e) relevante gegevens uit secundaire literatuur, gedrukte bronnen en archiefbronnen en voert deze op voorgeschreven wijze in de database in. Daarnaast biedt de stage ruimte om op basis van het uitgevoerde onderzoek een paper of artikel te schrijven.

De stages staan open voor master-  en researchmaster studenten van alle universitaire opleidingen kunstgeschiedenis in Nederland. De student dient zelf voor goedkeuring te zorgen bij de examencommissie van de eigen opleiding voor het lopen van de onderzoeksstage. De stagiair(e)s wordt overnachting tegen sterk gereduceerd tarief aangeboden, t.w.v. 5 euro per nacht. Reiskosten en overige uitgaven ter plekke dient de student ook zelf te betalen.

Het PPP is op zoek naar stagiair(e)s vanaf september 2017. Voor nadere informatie zie

https://www.niki-florence.org/studenten-en-afgestudeerden/stages/

NIKI Florence | tuin