International PhD/Postdoc Fellow

Het NIKI biedt een beperkt aantal fellowships voor PhD- of postdoc-onderzoekers die verbonden zijn aan niet-Nederlandse universiteiten. Deze bestaan uit hoogstens € 350,00 voor reiskosten (€ 700,00 voor kandi­daten van niet-Europese universiteiten) en gratis verblijf in het instituut en een werkplek in de biblio­theek voor de duur van maximaal drie maanden en minimaal zes weken. Het verblijf op het instituut is verplicht en reiskosten worden vergoed op basis van bewijsstukken. 

Van fellows wordt verwacht dat zij hun volledige tijd aan het onder­zoeks­project besteden en geen andere verplich­tingen hebben gedurende de tijd van het fellowship. Er wordt van hen ver­wacht dat zij aan het einde van hun verblijf de resultaten van hun onderzoek presenteren.
Een sollicitatie bestaat uit:

Kandidaten kunnen hun sollicitatie voor een fellowship gedurende het opvolgende academisch jaar vóór 15 mei 2024 sturen aan:

Prof. dr. Michael W. Kwakkelstein
Istituto Universitario Olandese di Storia dell’Arte
Viale Torricelli 5
50125 Firenze, Italy
kwakkelstein@nikiflorence.org

Gelieve de coördinator bedrijfsvoering, Lex Kuil, in cc te zetten: niki@nikiflorence.org