International PhD/Postdoc Fellow

Het NIKI biedt een beperkt aantal fellowships voor PhD- of postdoc-onderzoekers die verbonden zijn aan niet-Nederlandse universiteiten. Deze bestaan uit hoogstens € 350,00 voor reiskosten (€ 700,00 voor kandidaten van niet-Europese universiteiten) en gratis verblijf in het instituut en een werkplek in de bibliotheek voor de duur van maximaal drie maanden en minimaal zes weken. Het verblijf op het instituut is verplicht en reiskosten worden vergoed op basis van bewijsstukken.

Van fellows wordt verwacht dat zij hun volledige tijd aan het onderzoeksproject besteden en geen andere verplichtingen hebben gedurende de tijd van het fellowship. Er wordt van hen verwacht dat zij aan het einde van hun verblijf de resultaten van hun onderzoek presenteren.


Een sollicitatie bestaat uit:

  • cv
  • een beschrijving van het onderzoeksproject, inclusief het onderwerp en het doel van het project; de huidige status quaestionis; een uitleg van wat het onderzoek zal bijdragen; de structuur, fases en duur van het project; motivatie waarom een verblijf in Florence nuttig of nodig is; het materiaal dat bestudeerd zal worden en de instituten die bezocht zullen worden; de beoogde data voor het verblijf in Florence
  • twee aanbevelingsbrieven van gepromoveerde kunsthistorici die bekend zijn met het werk van de kandidaat, verstuurd door referenten in kwestie.

 

Kandidaten kunnen hun sollicitatie voor een fellowship gedurende het opvolgende academisch jaar vóór 15 mei 2023 sturen aan:

Prof. dr. Michael W. Kwakkelstein
Istituto Universitario Olandese di Storia dell’Arte
Viale Torricelli 5
50125 Firenze, Italy
kwakkelstein@nikiflorence.org