International PhD/Postdoc Fellow
Het NIKI biedt een beperkt aantal fellowships voor PhD- of postdoc-onderzoekers die verbonden zijn aan niet-Nederlandse universiteiten. Deze bestaan uit € 350,00 voor reiskosten (€ 700,00 voor kandi­daten van niet-Europese universiteiten) en gratis verblijf in het instituut en een werkplek in de biblio­theek voor een maximale duur van drie maanden.
Van fellows wordt verwacht dat zij hun volledige tijd aan het onder­zoeks­project besteden en geen andere verplich­tingen hebben gedurende de tijd van het fellowship. Er wordt van hen ver­wacht dat zij aan het einde van hun verblijf de resultaten van hun onderzoek presenteren.
Een sollicitatie bestaat uit:

Kandidaten kunnen hun sollicitatie voor een fellowship gedurende het opvolgende academisch jaar vóór 1 mei sturen aan:
Prof. dr. Michael W. Kwakkelstein
Istituto Universitario Olandese di Storia dell’Arte
Viale Torricelli 5
50125 Firenze, Italy
kwakkelstein@nikiflorence.org