Nederlandse Wetenschappen Instituten in het Buitenland

NWIB

Het NIKI is een van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB). De andere instituten zijn gelegen in Rome, Sint-Petersburg, Athene en Caïro.

Gezamenlijk leveren zij een belangrijke bijdrage aan de profilering van de Nederlandse universiteiten in het buitenland. De instituten vormen een netwerk van kenniscentra op het terrein van onderwijs en onderzoek. Studenten en medewerkers doen op allerlei manieren internationale ervaring op; bijvoorbeeld door het volgen van colleges en het uitvoeren van veldwerkprojecten of onderzoek. De aanwezigheid van deze instituten kan ook een stimulans zijn voor studenten of onderzoekers uit het betreffende land om als student of kenniswerker naar Nederland te gaan.