NIKI/GWO-beurs

De NIKI/GWO-beurs wordt beheerd door de Stichting Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut in Florence. Een beurs wordt verstrekt voor een verblijf van minimaal één maand en maximaal drie maanden, teneinde studenten en onderzoekers van de deelnemende universiteiten in staat te stellen onderzoek in Florence te verrichten op het gebied van de kunstgeschiedenis of aanverwante disciplines.
Om voor een beurs in aanmerking te komen dient men:
Er zijn beurzen beschikbaar voor stu­denten die een bachelor- of master­scriptie voorbereiden. De hoogte van het beursbedrag is afhankelijk van de verblijfsduur: € 500,00 voor één maand, € 800,00 voor twee maanden of € 1.100,00 voor drie maanden.
Voor afgestudeerde kunsthistorici die een promotie of ander onderzoek onder begeleiding van een universitair docent willen uitvoeren zijn ook beurzen beschikbaar: € 650,00 voor één maand, € 1.100,00 voor twee maanden of € 1.550,00 voor drie maanden.
Voor het verblijf aan het NIKI wordt een gereduceerd tarief berekend. De periode van verblijf valt in principe in het semester nadat de aan­vraag is gedaan.

Een aanvraag bestaat uit:

De beurzencommissie, bestaande uit penningmeester en secretaris van de Stichting alsmede twee externe inhoudelijk adviseurs (dr. J. Keizer en dr. A.R. de Klerck), beoordeelt de aanvragen op: originaliteit en haalbaar­heid van het onderzoek; de kwaliteit van de omschrijving ervan; de kwaliteit en motivatie van de onderzoeker.

Van de GWO-bursalen wordt verwacht dat zij tijdens hun verblijf een presentatie geven over de voorlopige stand van hun onderzoek. Deze hybride presentatie vindt plaats in de aula en online, in aanwezigheid van de wetenschappelijke staf, de andere NIKI-gasten en het bestuur van de Vriendenstichting.

Tot nader order worden er geen aanvragen in behandeling genomen. Hieronder vind je de informatie over de normale procedure voor wanneer er weer aanvragen kunnen worden ingediend.

Stuur de aanvraag per e-mail naar de secretaris van de Stichting, drs. Bernadette E.C.M. Straetmans, via vriendenstichting@nikiflorence.org. De ontvangst van de aanvraag wordt be­ves­tigd. De secretaris deelt het commissie­besluit mede. Over het besluit kan niet worden gecorres­pon­deerd.

Aanvragen die niet voldoen aan deze criteria of niet volledig zijn, worden niet in behandeling genomen. 

De definitieve verblijfsdata worden vastgelegd in overleg met de coördinator bedrijfsvoering van het NIKI, drs. Lex Kuil, op basis van de effectieve kamerbeschikbaarheid. Gelieve te schrijven naar niki@nikiflorence.org.

Studenten die in het kader van het Erasmus- of Socrates-programma in Florence verblijven, komen niet voor deze beurs in aanmerking.