NIKI-Zomercursus: Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci. De spanning tussen theorie & praktijk

In deze cursus wordt Leonardo da Vinci’s werkwijze als tekenaar en schilder bestudeerd tegen de achtergrond van de traditionele Florentijnse werkplaatspraktijken en de regels die hij ten aanzien van het onderwijs in de teken- en schilderkunst heeft geschreven. De aandacht is daarbij gericht op het beantwoorden van de volgende vragen: waarom besteedde Leonardo het merendeel van zijn tijd aan schrijven; hoe verwierf en ordende hij zijn natuurwetenschappelijke kennis; hoe verhouden zijn denkbeelden omtrent goede schilderkunst zich tot de Italiaanse schilderkunst en zijn eigen praktijk als tekenaar en schilder. In 2019 leverde de internationale viering van het vijfhonderdste sterfjaar van Leonardo da Vinci een stroom aan deze kunstenaar gewijde publicaties op. De belangrijkste nieuwe inzichten ten aanzien van Leonardo’s rol als schrijver, wetenschapper en schilder zullen in deze cursus aan bod komen.

Cursusdoelen
De cursus heeft twee belangrijke doelstellingen. Ten eerste de student vertrouwd maken met de atelierpraktijken en kunsttheoretische opvattingen van Leonardo da Vinci en inzicht bij te brengen in de aard en betekenis van de verhouding tussen zijn kunstpraktijk en denken over kunst, beschouwd in de context van bestaande (Florentijnse en Milanese) tradities. Ten tweede beoogt deze cursus de verwerving en verbetering van een aantal academische vaardigheden. Centraal hierbij staan het analyseren, interpreteren en kritisch benaderen van geschreven bronnen en literatuur, het in relatie brengen van het geschreven materiaal met dat wat in kunstwerken is uitgebeeld, het schrijven van wetenschappelijke teksten incl. kritisch apparaat, het mondeling presenteren van het eigen onderzoek, feedback geven en verwerken en het efficiënt gebruiken van de wetenschappelijke bibliotheken. Deze vaardigheden worden geoefend tijdens het gezamenlijk bespreken van de leesopdrachten (Reader), het schrijven van een paper en het geven van een presentatie (ca. 20 min.).

Aanmeldingen kunnen voorzien van een overzicht van behaalde studieresulaten en motivatie vóór 1 mei 2022 gestuurd worden aan: prof.dr. Michael W. Kwakkelstein.

Voor het programma, de toetsing en de literatuurlijst, zie de uitgebreide cursusbeschrijving (pdf).

Docent:           Prof. Dr. Michael W. Kwakkelstein
Data:          Utrecht (NTB) en NIKI Florence (16-27 augustus)
Studielast:      168 uur / 6 ECTS
Kosten: € 10 per persoon per overnachting (tarief geldig voor studenten die zijn ingeschreven bij een van de zes deelnemende universiteiten. Overige studenten: € 25 per nacht) Excl. Museumtickets, reis- en overige verblijfskosten.

Studenten dienen voorafgaand aan de cursus toestemming voor deelname te vragen aan de eigen studie-coördinator evenals te overleggen over de hoogte van toekenning van studiepunten in ECTS voor de eigen opleiding. Studenten wordt geadviseerd bij hun eigen universiteit na te gaan in hoeverre het mogelijk is een beurs aan te vragen.

Leonardo cursusbeschrijving 2022.