Onderwijs

Algemeen

Het NIKI faciliteert onderwijs van de deelnemende universiteiten en biedt eigen onderwijs voor studenten en onder­zoekers. We streven naar optimale aansluiting bij de curricula van de deelnemende universiteiten.

Binnen het Nederlands academisch onderwijs neemt het NIKI een bijzondere positie in omdat het locatiegebonden onderwijs kan bieden. Colleges worden afgewisseld met excursies en bezoeken aan andere wetenschappelijke instellingen. Ons onderwijs is doorgaans gekoppeld aan het nieuwe onderzoek van onze wetenschappe­lijke staf.

Het NIKI:

Cursussen

Het NIKI verzorgt cursussen op bachelor- en masterniveau. Deze zijn in eerste instantie gericht op studen­ten kunstgeschiedenis van de deel­nemen­de universiteiten.

Studenten wordt geadviseerd bij de eigen faculteit na te gaan of de behaal­de studiepunten kunnen worden ingezet binnen het eigen curriculum. Studenten wordt tevens geadviseerd bij de eigen universiteit na te gaan of er moge­lijk­heden zijn voor beurzen voor deelname aan de cursus.

NWIB Zomerschool 2020-2021

Dynamisch erfgoed: de stad in beweging
Interdisciplinaire en interuniversitaire zomercursus georganiseerd en gecoördineerd door het UU Honours College van de Universiteit Utrecht (UU) in samenwerking met de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB’s). Startdagen in Utrecht (28 en 29 mei, 2 juni). Veldwerkweken in Athene, Florence, of Sint Petersburg in juni of juli (afhankelijk van instituut). Voor honours studenten (BA-2 of -3) van Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Leiden Universiteit, Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, University College Utrecht en University College Roosevelt.

Voor nadere informatie en inschrijving, zie Dynamisch erfgoed NWIB 2020

NB: De NWIB Zomerschool is ivm de COVID-19 pandemie uitgesteld tot 2022


Leonardo da Vinci. The tension between theory & practice

Florence, August 16-27, 2021

Professor: Michael W. Kwakkelstein, PhD
Classes: Monday-Friday
Location: The Dutch University Institute for Art History, Florence (NIKI)
Credits: 6 ECTS
E-mail: kwakkelstein@nikiflorence.org
Office hours: after class
Costs: € 10* per person per night (museum visits and travel expenses not included).
€ 12-15 Reader
*€ 25 per person per night for those who are not registered as a student at one of the six participating universities.

To apply: send your cv with GPA and letter of motivation before May 1st, 2021 to: kwakkelstein@nikiflorence.org

Course description
An in-depth study of the drawings, paintings, and writings of Leonardo da Vinci (Vinci 1452-Amboise, France 1519). This course seeks to define the relationship between Leonardo’s development as a painter and his scientific research. The student will become familiar not only with the artist’s individual masterpieces but also with his writings on painting and the implications of his concept of painting as a science. The student will gain insight into the design process of Leonardo’s painted works through an attentive analysis of the preparatory drawings that reveal a close study of cause and effect in Nature.

Course objectives
To introduce the student to the art and scientific thought of Leonardo da Vinci and to enable him or her to understand and appreciate the originality and universality of his genius. The student will learn the significance of Leonardo’s pioneering research in various branches of knowledge and will understand how that research relates to his artistic ideas about painting and his practice. The student will become familiar with the role drawing played not only in the creative process but also in the transmission of the vast body of knowledge Leonardo gathered with the intention to compile illustrated treatises for the benefit of the painter. Finally, daily class discussions of the literature in the Reader will aid the student in developing academic skills.

Course structure
The course will be a combination of lectures with power point presentation/discussions of the readings in class and guided visits on site in museums in Florence. A reader will be handed out during an introductory class in Utrecht (date and time t.b.a.).

Course requirements
Students will write a research paper with a 20 minutes-presentation at the institute (list of topics and outline term paper will be handed out at the beginning of the course). Paper: 2500 words (MA-level: 4000 words). Your presentation should include: brief outline of research question, state of research, method of research, sources used, additional questions raised, new insights, bibliography. Knowledge should reflect research, readings (Reader), and lectures.

Deadline paper: Monday, October 18th, 2021.

The following research questions are of importance to this course:

  • How do Leonardo’s ideas about good painting relate to his own artistic practice?
  • What visual strategies did he develop for the transmission of scientific knowledge and how do the image and the writing relate to each other?
  • How do Leonardo’s ideas about good painting relate to such ideas expressed by ancient authors (e.g. Pliny) and his contemporaries or near-contemporaries?
  • How do Leonardo’s ideas about painting relate to contemporary painting (does he criticize Italian painting and if so, why?)
    What is the influence he exerted on his contemporaries both as a painter and as a teacher of art?

Download the full course description with bibliography here.


Summerschool

The art of Renaissance in Florence and Rome
Summer Course for International Students

Period: 05 July 2021 – 16 July 2021 (2 weeks)

Florence, originally founded by the Romans, was governed by the Medici family for centuries. Most of them had a passionate interest in painting, sculpture, architecture and literature. Still Florence keeps an exceptional artistic heritage which is a marvelous evidence of its aged culture.

Florence is the most marked example of Renaissance cities in Italy. Nowhere else in Italy does one find this multitude of buildings and works of art from this period. Among the cultural highlights is the magnificent cathedral (Santa Maria del Fiore), churches that contain breathtaking frescocycli, renowned museums (e.g. Uffizi, Bargello, Accademia), and impressive city-palaces (e.g. Palazzo Strozzi, Palazzo Rucellai, Palazzo Pitti, Palazzo Medici Riccardi and Palazzo Vecchio, the famous city hall). Apart from stimulating lectures the Summer School programme also includes a weekend excursion to Rome.

Teaching staff: Prof. dr. Michael Kwakkelstein, dr. Gert Jan van der Sman, and others
Organised in cooperation with Summerschool Utrecht

For further information, fees and registration see
https://www.utrechtsummerschool.nl/courses/art-music/the-art-of-the-renaissance-in-florence-and-rome


Stage: Nederlanders in Livorno en hun historische begraafplaats

Sinds 1 februari 2020 bieden wij (res)MA stages voor studenten geschiedenis, kunstgeschiedenis of Italiaans aan. In deze stage doe je (bronnen-)onderzoek naar de Nederlandse begraafplaats in Livorno; een van de oudste Nederlandse begraafplaatsen in het Middellandse Zeegebied. Dankzij de steun van de Nederlandse Ambassade wordt in 2020 een restauratiecampagne gestart om dit unieke erfgoed veilig te stellen voor de toekomst. Het interdisciplinair onderzoek dat aan het NIKI zal worden verricht, richt zich vooral op de mensen achter de monumenten.
Voor meer informatie, klik hier.

NB Vanwege CoVID-19 zijn deze stageplaatsen tijdelijk niet beschikbaar.


Stages

Het NIKI biedt stageplaatsen aan in de lopende onderzoeksprojecten. Op dit moment zijn de volgende stageplaatsen beschikbaar:

Wij kunnen bemiddelen in het vinden van een stageplek bij andere (wetenschappelijke) instellingen in Florence en omgeving, en het is mogelijk om een onderzoeksstage op maat te volgen onder begeleiding van de wetenschap­pelijke staf.