Onderwijs

Algemeen

Het NIKI faciliteert onderwijs van de deelnemende universiteiten en biedt eigen onderwijs voor studenten en onder­zoekers. We streven naar optimale aansluiting bij de curricula van de deelnemende universiteiten.

Binnen het Nederlands academisch onderwijs neemt het NIKI een bijzondere positie in omdat het locatiegebonden onderwijs kan bieden. Colleges worden afgewisseld met excursies en bezoeken aan andere wetenschappelijke instellingen. Ons onderwijs is doorgaans gekoppeld aan het nieuwe onderzoek van onze wetenschappe­lijke staf.

Het NIKI:

Cursussen

Het NIKI verzorgt cursussen op bachelor- en masterniveau. Deze zijn in eerste instantie gericht op studen­ten kunstgeschiedenis van de deel­nemen­de universiteiten.

Studenten wordt geadviseerd bij de eigen faculteit na te gaan of de behaal­de studiepunten kunnen worden ingezet binnen het eigen curriculum. Studenten wordt tevens geadviseerd bij de eigen universiteit na te gaan of er moge­lijk­heden zijn voor beurzen voor deelname aan de cursus.

Stages

Het NIKI biedt stageplaatsen aan in de lopende onderzoeksprojecten voor studenten die zijn ingeschreven bij een van de zes deelnemende universiteiten. Op dit moment zijn de volgende stageplaatsen beschikbaar:

Wij kunnen bemiddelen in het vinden van een stageplek bij andere (wetenschappelijke) instellingen in Florence en omgeving, en het is mogelijk om een onderzoeksstage op maat te volgen onder begeleiding van de wetenschap­pelijke staf.

Cursussen

Minor Program Rome-Florence

This Minor program offers the opportunity of working with a large variety of methodologies in order to understand present-day Italy through its historical developments in a profoundly cross-disciplinary context.

Lees verder »
Cursussen

NEW COURSE: The Arts of Drawing

This two-part course for MA/PhD students and junior curators is an intensive introduction to the art of drawing from the 15th to the 19th century that is divided between a week at the NIKI in Florence (29 Aug-4 Sep 2022) and a week at the Fondation Custodia in Paris (2-8 Jan 2023).

Lees verder »
Cursussen

NIKI-Zomercursus: Leonardo da Vinci

In deze cursus voor Bachelor en Masterstudenten wordt Leonardo da Vinci’s werkwijze als tekenaar en schilder bestudeerd tegen de achtergrond van de traditionele Florentijnse werkplaatspraktijken en de regels die hij ten aanzien van het onderwijs in de teken- en schilderkunst heeft geschreven. Studenten verblijven van 16 tot en met 27 augustus 2022 op het instituut.

Lees verder »
Cursussen

Masterclass: Investigating Disegno

This course for (Res)MA and PhD students examines the idea of disegno in relation to the early modern decorative arts by investigating the collection of Italian design drawings in the Rijksmuseum. In this course, students will explore the role that drawings – disegni – played in the process of creating, producing, marketing and selling the works of art fashioned by goldsmiths, cabinetmakers and other specialized craftsmen.

Lees verder »
Cursussen

NIKI/OSK Winterschool 2022

Afgelopen januari 2022 organiseerden het NIKI en de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis (OSK) de jaarlijkse OSK Winterschool voor onderzoeksmasterstudenten en promovendi die zijn ingeschreven aan een Nederlandse universiteit. Het onderwerp van dit jaar was recent onderzoek naar artistiek opdrachtgeverschap. De volgende OSK Winterschool zal in januari 2023 plaatsvinden.

Lees verder »