Onderwijs

Algemeen

Het NIKI faciliteert onderwijs van de deelnemende universiteiten en biedt eigen onderwijs voor studenten en onder­zoekers. We streven naar optimale aansluiting bij de curricula van de deelnemende universiteiten.

Binnen het Nederlands academisch onderwijs neemt het NIKI een bijzondere positie in omdat het locatiegebonden onderwijs kan bieden. Colleges worden afgewisseld met excursies en bezoeken aan andere wetenschappelijke instellingen. Ons onderwijs is doorgaans gekoppeld aan het nieuwe onderzoek van onze wetenschappe­lijke staf.

Het NIKI:

Cursussen

Het NIKI verzorgt cursussen op bachelor- en masterniveau. Deze zijn in eerste instantie gericht op studen­ten kunstgeschiedenis van de deel­nemen­de universiteiten.

Studenten wordt geadviseerd bij de eigen faculteit na te gaan of de behaal­de studiepunten kunnen worden ingezet binnen het eigen curriculum. Studenten wordt tevens geadviseerd bij de eigen universiteit na te gaan of er moge­lijk­heden zijn voor beurzen voor deelname aan de cursus.

Cursussen

NIKI-Zomercursus: Leonardo da Vinci

In deze cursus voor Bachelor en Masterstudenten wordt Leonardo da Vinci’s werkwijze als tekenaar en schilder bestudeerd tegen de achtergrond van de traditionele Florentijnse werkplaatspraktijken en de regels die hij ten aanzien van het onderwijs in de teken- en schilderkunst heeft geschreven. Studenten verblijven van 16 tot en met 27 augustus 2022 op het instituut.

Lees verder »
Cursussen

Masterclass: Investigating Disegno

This course for (Res)MA and PhD students examines the idea of disegno in relation to the early modern decorative arts by investigating the collection of Italian design drawings in the Rijksmuseum. In this course, students will explore the role that drawings – disegni – played in the process of creating, producing, marketing and selling the works of art fashioned by goldsmiths, cabinetmakers and other specialized craftsmen.

Lees verder »
Cursussen

NIKI/OSK Winterschool 2022

In januari 2022 organiseren het NIKI en de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis (OSK) de jaarlijkse OSK Winterschool voor onderzoeksmasterstudenten en promovendi die zijn ingeschreven aan een Nederlandse universiteit. Het onderwerp van dit jaar is recent onderzoek naar artistiek opdrachtgeverschap.

Lees verder »
Cursussen

Botticelli cursus 2021-2022

Begin 2022 geeft dr. Gert Jan van der Sman een nieuwe cursus over Sandro Botticelli (1445-1510) waarin zijn kunstproductie vanuit een interdisciplinair perspectief wordt benaderd om de verbanden tussen kunst, geschiedenis en humanisme bloot te leggen.

Lees verder »

NWIB Zomerschool 2020-2021

Dynamisch erfgoed: de stad in beweging Interdisciplinaire en interuniversitaire zomercursus georganiseerd en gecoördineerd door het UU Honours College van de Universiteit Utrecht (UU) in samenwerking

Lees verder »
Cursussen

Summerschool

The art of Renaissance in Florence and Rome Summer Course for International Students Period: 05 July 2021 – 16 July 2021 (2 weeks) Florence, originally

Lees verder »

Stages

Het NIKI biedt stageplaatsen aan in de lopende onderzoeksprojecten. Op dit moment zijn de volgende stageplaatsen beschikbaar:

Wij kunnen bemiddelen in het vinden van een stageplek bij andere (wetenschappelijke) instellingen in Florence en omgeving, en het is mogelijk om een onderzoeksstage op maat te volgen onder begeleiding van de wetenschap­pelijke staf.