34
page-template-default,page,page-id-34,page-child,parent-pageid-2758,mmm mega_main_menu-2-1-2,stockholm-core-1.2.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Missie

Het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut heeft als hoofddoel het stimuleren van onderzoek en onderwijs voor studenten, onderzoekers en docenten van de deelnemende Nederlandse universiteiten. Hierbij bevordert het Instituut uitwisseling en samenwerking met wetenschappelijke instellingen in Italië.

Drie aandachtsgebieden staan daarbij centraal:

  • Italiaanse kunst
  • Nederlandse en Vlaamse kunst en kunstenaars in Italië en
    – meer in het algemeen –
  • de rijke artistieke relaties tussen Nederland/België en Italië.

Uit de missie voortvloeiende structurele taken:

­

1.
Bevorderen, ondersteunen en verrichten van wetenschappelijk onder­zoek op deze gebieden; opzetten en uitvoeren van onderzoeks­projecten.

 

2.
Bevordering, ondersteuning en verzorging van onderwijs voor bachelor- en masterstudenten en promovendi. Het Instituut verzorgt en huisvest niet alleen kunsthistorische cursussen, maar biedt ook onderwijs- en andere faciliteiten voor belendende wetenschapsgebieden zoals Italiaanse taal en letterkunde. Het Instituut biedt voortreffelijke mogelijkheden voor geschiedenis, rechten, sociologie, visuele kunsten, industriële en stedebouwkundige vormgeving en mode-design. Het Instituut fungeert voor zijn gasten ook als uitvals­basis naar lokale academische en museale zusterinstellingen.

3.
Interne en externe facilitering: logies/onderdak voor met name Nederlandse studenten en onderzoekers van genoemde en andere disciplines. Voor onderwijs en onderzoek biedt het Instituut een unieke wetenschappelijke bibliotheek, een fototheek van inter­nationaal topgehalte, studieplaatsen, aula en studiebeurzen.

 

4.
Het Instituut is behulpzaam bij het leggen van contacten in Italië en stimuleert inzetbaarheid van Nederlandse studenten en onder­zoekers in vooraanstaande instellingen in Italië, werkzaam op het gebied van de kunstgeschiedenis en andere disciplines en vakken. Het bewerkstelligt daarmee internationale beroepsvorming en beroepsoriëntatie van jonge Nederlanders.

 

5.
Het Instituut organiseert naast lezingen en congressen culturele activiteiten met Italiaanse, Nederlandse of andere partners die de publieksgerichte kant vormen van de onderzoeksactiviteiten en daarvan significante resultaten presenteren of anderszins kunst aan de orde stellen voor collega’s en een breed publiek.