65
page-template-default,page,page-id-65,page-child,parent-pageid-59,mmm mega_main_menu-2-1-2,stockholm-core-1.2.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Nederlandse en Vlaamse schilderijen

Hoofddoel van dit project is de regio-gewijze, wetenschappelijke ordening, analyse en ontsluiting van de meer dan 10.000 Neder­landse en Vlaamse schilderijen in Italiaans openbaar bezit. Daarmee wordt dit voor een belangrijk deel onbekende maar fundamentele onderdeel van het Nederlandse en Belgische culturele erfgoed dat naar Italië werd geëxporteerd of daar ter plekke werd geproduceerd, toegankelijk gemaakt en in woord en beeld vastgelegd voor de internationale wetenschap en een groter publiek door middel van een regiogewijs opgezette, engelstalige publicatie.

Dankzij de eeuwenoude commerciële en artistieke betrekkingen tus­sen de twee traditioneel belangrijkste zones van kunstproductie in Noord- en Zuid-Europa, kan Italië bogen op een even uitzonderlijk als in kunsthistorisch en artistiek opzicht uniek kunstpatrimonium op dit gebied. Het gaat om een zeer groot aantal schilderijen date­rend van de 15de tot en met de 20ste eeuw, verspreid in kerken, kloos­ters, musea, stadhuizen en villa’s in heel Italië. Daaronder zijn werken van de allergrootste Nederlandse en Vlaamse meesters, maar ook van vele minder vermaarde grootheden. Veel van het materiaal is niet zelden onder een verkeerde kunstenaarsnaam verborgen in museumdepots, is weinig bestudeerd, onbekend of aan de aan­dacht onstnapt van specialisten en andere potentieel geïnteresseerden. De desbetreffende kunstwerken vallen onder de jurisdictie van de Italiaanse staat, de kerk, Italiaanse stedelijke, regionale en andere lokale overheden en bevinden zich behalve in musea ook in kerken, kloosters, gemeentehuizen en villa’s.

De ervaring heeft intussen uitgewezen dat als afgeleide functie het Repertorium ook als algemeen naslagwerk over de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst wordt gebruikt. Ook in dat opzicht is het Repertorium derhalve van uitzonderlijke betekenis.

Deel I gewijd aan de regio Ligurië met 441 schilderijen werd in 1998 gepubliceerd. Deel II met 909 schilderijen in Lombardije verscheen in twee afzonderlijke banden in 2001-2002. Deel III gewijd aan Piemonte, 1063 schilderijen omvattend, verscheen in 2012. Deel V (Toscane) is in voorbereiding.

NIKI Florence | Van Eyck