22
page-template-default,page,page-id-22,page-child,parent-pageid-2758,mmm mega_main_menu-2-1-2,stockholm-core-1.2.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Organisatie

Het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut te Florence (NIKI) is in 1958 opgericht met als doel het verrichten en het bevor­de­ren van onderzoek over Italiaanse kunst en de artistieke relaties tussen de Nederlanden en Italië. Het Instituut biedt studenten en onderzoekers unieke studiefaciliteiten, begeleiding, onderdak en publicatiemogelijkheden in een stad met ongeëvenaarde voor­zie­ningen voor weten­schappelijk onderzoek en internationale pro­fes­sionele vorming. Tevens verzorgt het Instituut onderwijs (seminars en cursussen), lezingen en symposia.

Het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut maakt deel uit van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buiten­land (NWIBs), waarvan de bestuurscommissie bestaat uit vertegen­woor­digers van de Colleges van Bestuur van de zes deelnemende Universiteiten, te weten de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit (Amsterdam), de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Radboud Universiteit (Nijmegen) en de Universiteit Utrecht.

De Universiteit Utrecht is de penvoerder van het Instituut. Bij het vaststellen en evalueren van het beleid wordt het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut bijgestaan door een Wetenschappe­lijke Adviesraad (WAR), die gevormd wordt door staf­leden van de participerende universiteiten en vertegen­woor­digers van andere verwante instellingen.

NIKI Florence | locatie