Internationaal Scholar-in-residence programma

Het NIKI Scholar-in-residence programma biedt senior geesteswetenschappers die buiten Nederland werken de mogelijkheid om een onderzoeksverblijf van maximaal drie maanden in Florence door te brengen, als voorname gast van de stimulerende werkomgeving van het Nederlands Interuniversitair Instituut voor Kunstgeschiedenis (NIKI).

Doelgroep

Het programma staat open voor senior wetenschappers in de geesteswetenschappen (hoogleraren en universitair hoofddocenten of gelijkwaardige onderzoeksfuncties) met een gevestigde internationale reputatie die verbonden zijn aan universiteiten of andere onderzoeksinstellingen buiten Nederland. In het bijzonder worden aanvragen ingewilligd van wetenschappers die werken aan projecten die aansluiten bij het onderzoeksprofiel van het NIKI en/of de stad Florence en haar regio.

Wat houdt dit programma in?

Het programma biedt de mogelijkheid om je volledig te concentreren op een persoonlijk onderzoeksproject gedurende een periode van maximaal drie maanden in Florence, terwijl je omgeven wordt in de rijke onderzoeksfaciliteiten van het NIKI. Binnen deze intellectueel stimulerende setting leg je contact met junior en senior wetenschappers om hun projecten te bespreken en te profiteren van het lokale en internationale academische netwerk van het NIKI.

Onderzoekers worden geacht

Wat biedt dit programma?

Tijdens het gratis verblijf in een appartement van het NIKI neemt de scholar-in-residence diens eigen salaris mee. Naast gratis huisvesting biedt het NIKI een werkplek in de bibliotheek met alle onderzoeksfaciliteiten die bij een dergelijke plek horen. Afhankelijk van het voorgestelde en geaccepteerde werkplan, biedt het NIKI een budget voor de organisatie van wetenschappelijke activiteiten en/of Masterclasses op het instituut. Scholars-in-residence moeten verlof regelen bij hun thuisinstelling en zelf zorgen voor dekking van hun reiskosten van en naar Florence.

Wat is de deadline voor aanmeldingen?

Aanvragen kunnen twee keer per jaar worden ingediend:

Kandidaten worden verzocht hun belangstelling ten minste zes maanden voor de startdatum kenbaar te maken aan de directeur van het NIKI. Geef de exacte periode van uw voorkeur aan.

Kandidaten moeten binnen de aangegeven termijnen het volgende indienen 1) een begeleidende brief over uw motivatie, 2) uw CV, 3) een projectvoorstel (max. 3 pp.), en 4) de namen van twee collega’s voor referenties (gelieve mailadressen te vermelden).

Hoe worden de ingediende aanvragen geselecteerd?

De ingediende aanvragen worden beoordeeld door een selectiecommissie bestaande uit drie leden van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van het NIKI, waaronder de voorzitter. De commissie neemt haar besluit op basis van de documentatie en het advies van de directeur van het NIKI, die de aanvragers op de hoogte stelt van het besluit van de commissie.

Beoordelingscriteria voor de selectie zijn

Interesse

Sollicitaties kunnen per e-mail naar de directeur worden gestuurd, binnen de hierboven aangegeven deadlines: Prof. Dr. Michael W. Kwakkelstein Nederlands Interuniversitair Instituut voor Kunstgeschiedenis Viale Torricelli 5 50125 Florence, Italië kwakkelstein@nikiflorence.org Gelieve de coördinator bedrijfsvoering, Lex Kuil, in cc te zetten: niki@nikiflorence.org

Tot nu toe verbleven de volgende onderzoekers als scholar-in-residence en NWIB visiting professors op het NIKI:

De aankomende scholars-in-residence zijn: