210
page-template-default,page,page-id-210,page-child,parent-pageid-205,mmm mega_main_menu-2-1-2,stockholm-core-1.2.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Beschikbare beurzen

NIKI GWO beurs

De NIKI GWO beurs wordt beheerd door de Stichting Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut in Florence. De NIKI GWO beurs is in 2018 ontstaan door twee reeds bestaande beurzen, nl de NIKI beurs en de GWO beurs, samen te voegen.

De beurs wordt mogelijk gemaakt door het GWO Fonds, dat is opgericht uit particulier initiatief, en zich ten doel stelt deze beurs te verstrekken aan studenten in de kunstgeschiedenis, promovendi en andere afgestudeerden in dezelfde studierichting, om een studieverblijf aan het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence (NIKI) mogelijk te maken.

De NIKI GWO beurs wordt toegekend voor een periode van tenminste één maand.

Er zijn beursmaanden beschikbaar voor studenten die een Bachelor- of Masterscriptie voorbereiden. De hoogte van het beursbedrag is afhankelijk van de verblijfsduur: € 500 voor 1 maand, € 800 voor 2 maanden of € 1.100 voor 3 maanden.

Voor afgestudeerde kunsthistorici die een promotie of ander onderzoek onder begeleiding van een universitair docent willen uitvoeren zijn ook beurzen beschikbaar en is het bedrag eveneens afhankelijk van de verblijfsduur: € 650 voor 1 maand, € 1.100 voor 2 maanden of € 1.550 voor 3 maanden.

Voor het verblijf aan het NIKI in Florence wordt een gereduceerd tarief berekend. De periode waarin aan het NIKI wordt verbleven, valt in principe in het semester nadat de aanvraag is gedaan

Aanvraag

Een aanvraag voor de NIKI GWO beurs bestaat uit:

  • het volledig ingevulde Aanvraagformulier NIKI GWO Beurs.
  • een heldere beschrijving van het onderzoek, in maximaal 2 A4 (exclusief eventuele literatuurlijst en andere bijlagen), waarin vraagstelling, wetenschappelijke methode en werkwijze afzonderlijk zijn toegelicht,
  • een motivatiebrief van maximaal 1 A4,
  • een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider of van een gepromoveerde kunsthistoricus die aan een universiteit verbonden is,
  • een indicatie van de mate waarin de aanvrager de Italiaanse taal (ten minste passief) beheerst.

Aanvragen die niet voldoen aan deze criteria of niet volledig zijn, worden niet in behandeling genomen.

 Selectiecriteria

De NIKI GWO beurzencommissie, die bestaat uit penningmeester en secretaris van de Vriendenstichting alsmede twee externe inhoudelijk adviseurs, beoordeelt de aanvragen op:

  • de originaliteit en haalbaarheid van het onderzoek, de kwaliteit van de omschrijving ervan,
  • de kwaliteit en motivatie van de onderzoeker
Wanneer en hoe een aanvraag in te dienen

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.
Stuur de aanvraag per e-mail naar de secretaris van de Vriendenstichting van het NIKI: vriendenstichting@nikiflorence.org. De ontvangst van de aanvraag wordt bevestigd.

De aanvragen worden beoordeeld door een selectiecommissie bestaande uit:

  • Dr. J. Keizer (Rijksuniversiteit Groningen)
  • Dr. A.R. de Klerck (Radboud Universiteit Nijmegen)
  • de penningmeester van de Vriendenstichting van het NIKI

De secretaris houdt contact over de voortgang van de aanvraag en deelt het commissiebesluit mede. Over het besluit kan niet worden gecorrespondeerd.

Beurzen voor buitenlandse studenten

Het Instituut stelt een beperkt aantal beurzen ter beschikking voor buitenlandse PhD-studenten die voor hun onderzoek in Florence moeten zijn.  Hiervoor is een jaarlijkse sollicitatieronde. De deadline voor beurzen voor het academisch seizoen 2020/21 is 1 juni 2020. meer info