Beschikbare beurzen | NIKI Florence
210
page-template-default,page,page-id-210,page-child,parent-pageid-205,mmm mega_main_menu-2-1-2,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.4,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Beschikbare beurzen

GWO-NIKI Beurs

Het GWO Fonds, opgericht uit particulier initiatief, stelt zich ten doel beurzen te verstrekken aan studenten in de kunstgeschiedenis, promovendi en andere afgestudeerden in dezelfde studierichting, ten behoeve van een studieverblijf  aan het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence (NIKI). Het GWO Fonds wordt beheerd door de Stichting Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut in Florence.

Een GWO-NIKI beurs wordt toegekend voor een periode van tenminste één maand.

Er zijn beursmaanden beschikbaar voor studenten die een Master-scriptie voorbereiden. De hoogte van het beursbedrag is afhankelijk van de verblijfsduur: 1 maand € 500, 2 maanden € 800 of € 1100 voor 3 maanden.

Voor afgestudeerde kunsthistorici die een promotie of ander onderzoek willen uitvoeren zijn eveneens beurzen beschikbaar en is het bedrag afhankelijk van de verblijfsduur: 1 maand € 650, 2 maanden € 1100 of € 1550 voor 3 maanden.

Voor het verblijf aan het NIKI wordt een gereduceerd tarief berekend. De periode waarin aan het NIKI wordt verbleven, valt in principe in het semester nadat de aanvraag is gedaan.

Aanvraag

Een aanvraag bestaat uit:

  • het volledig ingevulde aanvraagformulier GWO fonds aanvraagformulier 2018
  • een heldere beschrijving van het onderzoek, in maximaal 2 A4 (exclusief eventuele literatuurlijst en andere bijlagen), waarin vraagstelling, wetenschappelijke methode en werkwijze afzonderlijk zijn toegelicht,
  • een motivatiebrief van maximaal 1 A 4
  • een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider of promotor, dan wel een andere gekwalificeerde kunsthistoricus
  • een indicatie van de mate waarin de aanvrager de Italiaanse taal (ten minste passief) beheerst.

Aanvragen die niet voldoen aan deze criteria of niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen.

Selectiecriteria

De GWO-NIKI beurzencommissie, die bestaat uit penningmeester en secretaris van de Vriendenstichting alsmede twee externe inhoudelijk adviseurs, beoordeelt de aanvragen op:

  • de originaliteit en haalbaarheid van het onderzoek, de kwaliteit van de omschrijving ervan,
  • de kwaliteit en motivatie van de onderzoeker

Wanneer en hoe een aanvraag in te dienen

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Stuur de aanvraag per e-mail naar de secretaris van de NIKI Vriendenstichting: bstraetmans@kpnmail.nl. Zodra de aanvraag verwerkt is, stuurt de secretaris per e-mail een ontvangstbevestiging.

De aanvragen worden beoordeeld door een selectiecommissie bestaande uit:

  • penningmeester Stichting Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut van Florence
  • dr. E. Grasman (Universiteit Leiden)
  • dr. A.R. de Klerck  (Radboud Universiteit Nijmegen)

Beurzen voor buitenlandse studenten

Het Instituut stelt een beperkt aantal beurzen ter beschikking voor buitenlandse PhD-studenten die voor hun onderzoek in Florence moeten zijn. Deze beurzen worden echter uitsluitend verstrekt op invitatie van de directeur van het Instituut. Buiten de invitatie-prodecure worden geen aanvragen in behandeling genomen.