NIKI Florence | Caravaggio
177
page-template-default,page,page-id-177,page-child,parent-pageid-165,mmm mega_main_menu-2-1-2,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.8.1,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Caravaggio

CaravaggioKansas

niveau: BA, 2e of 3e-jaars & (Res)MA. Deelnemers op MA-niveau krijgen een verzwaarde onderzoeksopdracht.

studielast: circa 6 weken, inclusief voorbereiding werkstuk (circa 2,5 weken op locatie)

plaats: Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut Florence (NIKI)

docenten:  Prof. dr. G.J. van der Sman, e.a.

datum verblijf Florence:  donderdag 19 januari (aankomst) tm vrijdag 3 februari 2017 (vertrek op 4 februari)

voorbereidend(e) college(s) in Nederland: december 2016

aantal deelnemers: maximaal 15

Doel en inhoud:

Deze jaarlijkse werkgroep heeft tot doel om studenten grondig kennis te laten maken met karakteristieke aspecten en benaderingswijzen van de Italiaanse kunst.

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) en de Europese schilderkunst

Het onderzoek van de afgelopen decennia heeft veel nieuwe kennis en inzichten gebracht over Caravaggio en zijn opdrachtgevers. Toch blijft de vraag naar Caravaggio’s succes actueel. In deze werkgroep wordt onder meer aandacht besteed aan de vernieuwende thematiek van zijn schilderijen.

Caravaggio’s werk maakte diepe indruk op zijn tijdgenoten en de schilders van de volgende generatie. Ook dit aspect wordt in deze werkgroep uitgediept: wat bepaalde zijn succes en hoe heeft de schilderkunst zich aan het begin van de zeventiende eeuw ontwikkeld?

 

Deelnemers aan de werkgroep zullen aan een eigen onderwerp werken, hetgeen dient uit te monden in een schriftelijk werkstuk. Daarvoor zullen zij onderzoek verrichten in de in Florence aanwezige onder­zoekin­stellingen en bekend raken met de aldaar aanwezige instrumenten van onderzoek. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de benade­ringswij­zen en invalshoeken  die in de colleges etc. aan de orde komen kritisch in hun opdracht verwerken.

De dagelijkse begeleiding is in handen van Gert Jan van der Sman. Hij is een kenner van Caravaggio en gespecialiseerd in de artistieke relaties tussen Noord- en Zuid-Europa. Hij is de samensteller van de recente tentoonstelling Caravaggio and the Painters of the North.

Er zal gedurende circa 2,5 weken worden gelogeerd in het Instituut in Florence. Het schriftelijk werkstuk zal direct na terugkeer in Nederland worden afge­rond.

Rendement:

De werkgroep resulteert in een aanzienlijke kennis­ver­meerde­ring op het gebied van de Italiaanse kunst en een brede con­frontatie met benaderingswij­zen die kunnen verschillen van de praktijk van de Nederlandse kunstgeschied­beoefening. Dat alles in één van de mondiale centra van kunst en kunstge­schiedenisbeoefening.

Inschrijvingen inzenden vóór 15 november 2016 onder vermelding van naam, adres, geboortedatum, studentnummer, verrichte studie-onderdelen, behaalde cijfers e.d. Inlichtingen/coördinatie: Prof. dr. G.J. van der Sman, NIKI, Viale Torricelli 5, 50125 Florence.

 

Aanmelding: sman@nikiflorence.org