Kunst en humanisme | NIKI Florence
181
page-template-default,page,page-id-181,page-child,parent-pageid-165,mmm mega_main_menu-2-1-2,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.2,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Kunst en humanisme

Masterclass Kunst en Humanisme in Italië (1400-1600)

April 2015

De kunst van de Italiaanse Renaissance onderscheidt zich op veel manieren van die in de periodes daarvoor. De herwaardering van de klassieke cultuur en de opkomst van het Humanisme spelen hierin een bepalende rol. Als gevolg van de bestudering van antieke teksten groeide het verlangen het antieke gedachtengoed als bron van in­spiratie voor het heden te gebruiken met respect voor de Christe­lijke traditie.

Humanisten vanaf Petrarca (”‘civic’ humanists” en de Neo-Platonisten inbegrepen) verbreidde met hun geschriften en rede­voeringen nieuwe ideëen niet allen ten aanzien van opvoeding, dichtkunst, literatuur, filologie, rhetorica, geschiedenis en moraal­filosofie, maar ook ten aanzien van het doel en de mogelijkheden van kunst. Deze ideëen beïnvloedden opdrachtgevers en kunste­naars in Padua, Florence en elders in Italië.

In deze Masterclass ‘Kunst en Humanisme in Italië (1400-1600)’, georganiseerd door het NIKI en het KNIR, is de aandacht gericht op het nader bepalen van de mate waarin en de wijze waarop de ideëen van humanisten over kunst en kunstenaars van invloed zijn geweest op zowel de ontwikkeling van de eigentijdse schilder- en beeld­houw­kunst en kunsttheorie, als die van het zelfbeeld en de status van de kunstenaar.

Deze cursus combineert de analyse en interpretatie van historische teksten met die van contemporaine kunstwerken met als doel inzicht te verwerven in de wisselwerking tussen beiden en hoe deze zich in de genoemde periode ontwikkelde.

Docenten: Prof. dr. Michael Kwakkelstein, Dr. Marieke van den Doel, gastsprekers.

Doelgroep en ingangseis: De cursus is bestemd voor MA-, RMA- en PhD-studenten geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam University College, Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, University College Utrecht, Radboud Universiteit, en de Rijksuniversiteit Groningen.

Onderwijsvorm en toetsing: De cursus behelst een intensieve periode van veertien dagen in Florence en Rome waarbij excursies en opdrachten op locatie in de stad worden afgewisseld met hoor- en werkcolleges en zelfstudie. Toetsing vindt plaats aan de hand van opdrachten en referaten, voorbereidende literatuurstudie, actieve deelname en een afsluitend essay.

Studiemateriaal: Reader.

 

Studielast: De studielast komt overeen met 6 ECTS (168 uur). De student dient met de studiecoördinator van de eigen studierichting vast te stellen of de cursus deel kan uitmaken van het curriculum van de studie en hoeveel studiepunten zullen worden toegekend voor de betreffende studielast. Na succesvolle afronding wordt een certificaat toegekend waarop studielast en beoordeling staan vermeld.

Kosten: Deelnemende studenten krijgen gratis onderdak in de groepskamers van het NIKI en KNIR, evenals reiskosten Florence-Rome en enkele excursies. Houd rekening met een eigen bijdrage voor reiskosten en entreegelden.

 

Aanmelding en toelating: Gegadigden dienen zich aan te melden via het desbetreffende formulier op www.knir.it. Beschikbare plaatsen worden toegekend op basis van motivatie en cijferlijst.

 

Deadline aanmelding: 1 maart 2015. Rond 15 maart volgt infor­ma­tie met betrekking tot de selectie.

 

Meer informatie: academic.secretary@knir.it