200
page-template-default,page,page-id-200,page-child,parent-pageid-156,mmm mega_main_menu-2-1-2,stockholm-core-1.2.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Stages

Voor een stage in het buitenland die goed aansluit bij het Nederlandse studie­programma biedt het Instituut verschillende mogelijkheden.

Master niveau

Duur:
2 tot 6 maanden

De stage omvat een selectie van de volgende werkzaamheden:

 • het zelfstandig ontginnen van specifieke terreinen van de kunstgeschiedenis
 • het op beredeneerde wijze toegankelijk maken van (nieuwe) kunsthistorische gegevens, met gebruikmaking van internationaal geldende systemen en normen
  materiaaltechnische en kunsthistorische analyse van kunstobjecten
 • werkzaamheden ten behoeve van één van de onderzoeks- of tentoonstellingsprojecten van het Instituut
 • presentatie van onderzoeksresultaten

De werkzaamheden kunnen overeenkomstig de wensen, noodzaak, specialisatie e.d. worden toegespitst op een specifieke periode tussen 1250 en heden. Naast de verwerving van kennis en vaardigheden aangaande het functioneren van bibliothecaire en kunsthistorisch-wetenschappelijke databases in het Instituut, heeft binnen het scala van activiteiten de internationale component een fundamentele plaats. Op grond van de specifieke opdracht(en) zal in bepaalde gevallen kunnen worden samengewerkt met en ervaring worden opgedaan bij gerenommeerde instellingen. Het opstellen van een beredeneerd verslag vormt een integraal onderdeel van de stage. Er zal een aantal beurzen worden ingezet om het verblijf in Florence financieel te ondersteunen. Stages voor archeologie en voor andere disciplines behoren ook tot de mogelijkheden

(Res)Masterstage: Nederlanders in Livorno

In de havenstad Livorno – op ongeveer 80 km van Florence – bevindt zich een van de oudste Nederlandse begraafplaatsen in het Middellandse Zeegebied. Deze is bijzonder rijk aan historische grafmonumenten. Dankzij de steun van de Nederlandse Ambassade wordt in 2020 een restauratiecampagne gestart om dit unieke erfgoed veilig te stellen voor de toekomst. Vanuit het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) in Florence starten wij tegelijkertijd een interdisciplinair onderzoek naar de geschiedenis van deze begraafplaats. Vooral de mensen achter de monumenten hebben daarbij onze belangstelling.

Vanwege COVID-19 kunnen deze stageplaatsen tijdelijk niet worden vergeven. Nadere informatie volgt.

Voor meer informatie klik hier.

(Res)Masterstage: Fotoarchief Luigi Magnaguagno

Tussen 1965 en 1995 bracht de Italiaanse kunsthandelaar Luigi Magnaguagno een indrukwekkende hoeveelheid beeldmateriaal bijeen over meer dan duizend Nederlandse en Vlaamse kunstschilders van de vijftiende tot en met de zeventiende eeuw. Dit archief werd in 1996 door het NIKI verworven. Doel van de stage is de wetenschappelijke ontsluiting van het rijkgeschakeerde beeldmateriaal.

MA-studenten:

 • doen specifieke kennis op over de geschiedenis van de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst uit de periode 1450-1700
 • worden vertrouwd gemaakt met toeschrijvingskwesties, herkomstonderzoek en iconografische vraagstukken
 • maken kennis met internationale standaarden voor het (digitaal) verwerken van informatie.

De stage is daardoor bij uistek geschikt voor studenten die hun belangstelling voor Nederlandse kunst willen koppelen aan het werken in een internationale academische omgeving.

De stageplaatsen zijn beschikbaar met ingang van begin 2021.

Voor meer informatie en aanmeldingen: sman@nikiflorence.org

PATRICIAN PATRONAGE PROJECT

Onderzoeksstages aan het NIKI te Florence (3 maanden, 20 ECTS)

Het Patrician Patronage Project: Commissioning Art in Florence during Medici Rule 1530-1670 beoogt een reconstructie te geven van het Florentijns patricisch mecenaat op het gebied van beeldende kunst, kunstnijverheid en architectuur in de periode 1530-1670. Dit mecenaat is lang onderbelicht gebleven vanwege het feit dat verreweg de meeste kunsthistorische aandacht uitging naar het mecenaat van het (groot)hertogelijk Medici-hof. Hierdoor is een sterk vertekend beeld ontstaan van het functioneren van Florence als centrum van kunst en cultuur in de betreffende periode. Door de schijnwerper te richten op het, naar blijkt, zeer belangrijke Florentijnse patricische mecenaat komt het Medici hofmecenaat in een geheel nieuw perspectief te staan.

Het Patrician Patronage Project (PPP) is geïnteresseerd in vragen als: wat voor soort kunstwerken en gebouwen commissioneerden de patriciërs en voor welke plekken in en buiten de stad gaven zij hun opdrachten; in welke omstandigheden en met welke bedoelingen gaven zij hun opdrachten; wie waren de kunstenaars en architecten die de opdrachten kregen? Omdat het PPP zich richt op een tijdspanne van 140 jaar komen nadrukkelijk ook vragen aan de orde die kwesties van continuïteit en discontinuïteit betreffen: zijn er verschuivingen te zien in het karakter van de opdrachten en zo ja, wat kan daarvan de reden zijn geweest? Blijven bepaalde onderwerpen en motieven hun populariteit behouden of raken zij uit de mode en komen er andere voor in de plaats? Verandert de relatie tussen opdrachtgevers en kunstenaars/architecten of niet? Verbreedt de culturele horizon van de opdrachtgevers zich of juist niet?

Speciaal ten behoeve van het PPP is een database ontwikkeld waarin de onderzoeksgegevens worden ingevoerd en waarin vervolgens op onderzoeksvragen kan worden gezocht.

Na een fase van breder opgezet onderzoek, zal het PPP zich gedurende de periode 2015-2020 richten op het mecenaat van de vijftien in cultureel opzicht belangrijke patricische families van Florence uit het onderzochte tijdvak. Het onderzoek naar het mecenaat van deze families zal worden uitgevoerd aan het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) in Florence in de vorm van onderzoekstages. Vanaf september 2015 tot en met september 2020 zullen er elk jaar drie onderzoeksstages van elk drie maanden worden aangeboden. De periodes zijn: september tot en met november, januari tot en met maart en april tot en met juni. Tijdens zijn/haar stage verzamelt de stagiair(e) relevante gegevens uit secundaire literatuur, gedrukte bronnen en archiefbronnen en voert deze op voorgeschreven wijze in de database in. Daarnaast biedt de stage ruimte om op basis van het uitgevoerde onderzoek een paper of artikel te schrijven.

De stages staan open voor master-  en researchmaster studenten van alle universitaire opleidingen kunstgeschiedenis in Nederland. De stage bedraagt 20 ECTS en kan worden gevolgd in de vrije ruimte, als tutorial of als specialisatie. 15 ECTS (420 uur) zijn ingeruimd voor het onderzoeken en invoeren van de kunstobjecten, voor de resterende 5 ECTS (140 uur) kan de stagiair(e) een paper schrijven. De ECTS worden uitgeschreven door het NIKI. De student dient zelf voor goedkeuring te zorgen bij de examencommissie van de eigen opleiding voor het lopen van de onderzoeksstage.

De stagiair(e)s wordt overnachting tegen sterk gereduceerd tarief aangeboden, t.w.v. 5 euro per nacht. Reiskosten en overige uitgaven ter plekke dient de student ook zelf te betalen.

Selectie van de stagiair(e)s vindt plaats door een commissie bestaande uit prof.dr. Henk Th. van Veen (RUG), prof.dr. Michael Kwakkelstein (NIKI) en dr. Gert Jan van der Sman (NIKI) op basis van een motivatiebrief, CV, cijferlijst en een gesprek. De inhoudelijke begeleiding en beoordeling van de stagiair(e)s is in handen van prof.dr. Van Veen.

De stages staan open voor master-  en researchmaster studenten van alle universitaire opleidingen kunstgeschiedenis in Nederland en afgestudeerde kunsthistorici. De stage bedraagt 20 ECTS en kan worden gevolgd in de vrije ruimte, als tutorial of als specialisatie. 15 ECTS (420 uur) zijn ingeruimd voor het onderzoeken en invoeren van de kunstobjecten, voor de resterende 5 ECTS (140 uur) kan de stagiair(e) een paper schrijven. De ECTS worden uitgeschreven door het NIKI. De student dient zelf voor goedkeuring te zorgen bij de examencommissie van de eigen opleiding voor het lopen van de onderzoeksstage.

De stagiair(e)s wordt overnachting tegen sterk gereduceerd tarief aangeboden, t.w.v. 5 euro per nacht. Reiskosten en overige uitgaven ter plekke dient de student ook zelf te betalen. De student komt in aanmerking voor een Erasmusbeurs bij het lopen van deze onderzoeksstage. Afgestudeerden betalen een tarief van €10 per nacht.

Selectie van de stagiair(e)s vindt plaats op basis van een motivatiebrief, CV, cijferlijst en een gesprek. De inhoudelijke begeleiding en beoordeling van de stagiair(e)s is in handen van prof. dr. Van Veen (Universiteit van Groningen).

Er zijn nog stageplekken beschikbaar.

Geïnteresseerden kunnen doorlopend hun belangstelling kenbaar maken door een e-mail te sturen naar Sanne Roefs (florentinepatricians@rug.nl). Voor meer informatie en vragen kan men ook terecht bij Sanne Roefs.

Toelatingscriteria:

 • Je bent een (Research) Master student Kunstgeschiedenis, of afgestudeerd kunsthistoricus
 • Je hebt een afgeronde bachelor Kunstgeschiedenis
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met het onderzoek naar Italiaanse kunst van de vroegmoderne periode
 • Je hebt interesse in en/of aantoonbare affiniteit met het onderzoek naar opdrachtgeverschap
 • Je hebt passieve kennis van het Italiaans (of je bent bereid voor aanvang van de stage deze kennis op te doen). Deze vaardigheid is noodzakelijk omdat het grootste deel van de te raadplegen bronnen in het Italiaans geschreven is.

 

Uitgebreide informatie over het project en de stages is te vinden op de website van de RUG: www.rug.nl/let/patrician-patronage-project