200
page-template-default,page,page-id-200,page-child,parent-pageid-156,mmm mega_main_menu-2-1-2,stockholm-core-1.2.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Stages

Voor een stage in het buitenland die goed aansluit bij het Nederlandse studie­programma biedt het Instituut verschillende mogelijkheden.

Master niveau

Duur:
2 tot 6 maanden

De stage omvat een selectie van de volgende werkzaamheden:

  • het zelfstandig ontginnen van specifieke terreinen van de kunstgeschiedenis
  • het op beredeneerde wijze toegankelijk maken van (nieuwe) kunsthistorische gegevens, met gebruikmaking van internationaal geldende systemen en normen
    materiaaltechnische en kunsthistorische analyse van kunstobjecten
  • werkzaamheden ten behoeve van één van de onderzoeks- of tentoonstellingsprojecten van het Instituut
  • presentatie van onderzoeksresultaten

De werkzaamheden kunnen overeenkomstig de wensen, noodzaak, specialisatie e.d. worden toegespitst op een specifieke periode tussen 1250 en heden. Naast de verwerving van kennis en vaardigheden aangaande het functioneren van bibliothecaire en kunsthistorisch-wetenschappelijke databases in het Instituut, heeft binnen het scala van activiteiten de internationale component een fundamentele plaats. Op grond van de specifieke opdracht(en) zal in bepaalde gevallen kunnen worden samengewerkt met en ervaring worden opgedaan bij gerenommeerde instellingen. Het opstellen van een beredeneerd verslag vormt een integraal onderdeel van de stage. Er zal een aantal beurzen worden ingezet om het verblijf in Florence financieel te ondersteunen. Stages voor archeologie en voor andere disciplines behoren ook tot de mogelijkheden

(Res)Masterstage: Nederlanders in Livorno

In de havenstad Livorno – op ongeveer 80 km van Florence – bevindt zich een van de oudste Nederlandse begraafplaatsen in het Middellandse Zeegebied. Deze is bijzonder rijk aan historische grafmonumenten. Dankzij de steun van de Nederlandse Ambassade wordt in 2020 een restauratiecampagne gestart om dit unieke erfgoed veilig te stellen voor de toekomst. Vanuit het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) in Florence starten wij tegelijkertijd een interdisciplinair onderzoek naar de geschiedenis van deze begraafplaats. Vooral de mensen achter de monumenten hebben daarbij onze belangstelling.

Vanwege COVID-19 kunnen deze stageplaatsen tijdelijk niet worden vergeven. Nadere informatie volgt.

Voor meer informatie klik hier.

(Res)Masterstage: Fotoarchief Luigi Magnaguagno

Tussen 1965 en 1995 bracht de Italiaanse kunsthandelaar Luigi Magnaguagno een indrukwekkende hoeveelheid beeldmateriaal bijeen over meer dan duizend Nederlandse en Vlaamse kunstschilders van de vijftiende tot en met de zeventiende eeuw. Dit archief werd in 1996 door het NIKI verworven. Doel van de stage is de wetenschappelijke ontsluiting van het rijkgeschakeerde beeldmateriaal.

MA-studenten:

  • doen specifieke kennis op over de geschiedenis van de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst uit de periode 1450-1700
  • worden vertrouwd gemaakt met toeschrijvingskwesties, herkomstonderzoek en iconografische vraagstukken
  • maken kennis met internationale standaarden voor het (digitaal) verwerken van informatie.

De stage is daardoor bij uistek geschikt voor studenten die hun belangstelling voor Nederlandse kunst willen koppelen aan het werken in een internationale academische omgeving.

De stageplaatsen zijn beschikbaar met ingang van begin 2021.

Voor meer informatie en aanmeldingen: sman@nikiflorence.org