138
page-template-default,page,page-id-138,page-parent,page-child,parent-pageid-136,mmm mega_main_menu-2-1-2,stockholm-core-1.2.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Steun het NIKI

Vrienden en begunstigers zijn voor het NIKI van groot belang. Het voornaamste doel van de Stichting Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut in Florence (voorheen Stichting I Cinquecento, opgericht in 1989), is financiële middelen bijeenbrengen om de onderzoeksactiviteiten van het Instituut mogelijk te maken.

De doelstelling van de Stichting is tweeledig: het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek binnen het kader van het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut en het behulpzaam zijn bij het openbaar maken, publiceren en verspreiden van de daarbij behaalde onderzoeksresultaten.

Wie zich aanmeldt als begunstiger beschikt per onmiddellijk over bijzondere privileges.

U kunt Vriend van het NIKI worden voor Euro 35,- per jaar. U krijgt dan 2 x per jaar de digitale Nieuwsbrief, waarin u op de hoogte wordt gehouden van interessante ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen het Instituut. U wordt minstens 1 x per jaar uitgenodigd, afwisselend in Italië en in Nederland, om een lezing bij te wonen of een andere culturele activiteit (b.v. een tentoonstelling), gevolgd door een feestelijke bijeenkomst. Introducees zijn welkom.

U kunt Donateur worden voor Euro 250,- per jaar. Behalve de digitale nieuwsbrief en de uitnodigingen voor lezingen en andere culturele activiteiten wordt u ook uitgenodigd om in de zomer deel te nemen aan een jaarlijkse privé bezichtiging van een bijzonder museum of palazzo in Florence o.l.v. de directeur van het Instituut en zijn medewerkers, en een feestelijke lunch.

U kunt Sponsor worden voor Euro 500,-. Afgezien van alle bovengenoemde activiteiten wordt u daarbij uitgenodigd voor het jaarlijkse exclusieve sponsordiner in of rond Florence op een mooie locatie.

Door als Mecenas over een periode van vijf jaar Euro 1,000 per jaar te schenken spon­sort u een student of een specifiek project.

De Stichting heeft de status van een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI; fiscaal nummer 7900624).

Wilt U het NIKI steunen of heeft u nog vragen? Neemt u contact op met de secretaris van het bestuur van de Vrienden van het NIKI, mevrouw drs. Bernadette E.C.M. Straetmans via e-mail: vriendenstichting@nikiflorence.org.

NIKI Florence | bezoek OPD restauratie Leonardo

NIKI-onderzoeksprojecten en activiteiten waar de Vriendenstichting financieel aan heeft bijgedragen:

In de laatste jaren heeft de Stichting het Instituut o.a. de mogelijkheid gegeven om (samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds) de fotoarchieven en de correspondentie uit de nalatenschap van verscheidene vooraanstaande geleerden, zoals Herman Voss en Benedict Nicolson, aan te schaffen. Deze aanwinsten zijn van onschatbare waarde voor de onderzoeksprojecten van het Instituut, zoals het Reportory of Dutch and Flemish Paintings in Italian Public Collections.

De Stichting heeft daarnaast financieel bijgedragen aan het digitaliseringsproject van de fotoarchieven die het NIKI in haar bezit heeft. Deze kunsthistorische fotoarchieven zijn van uitzonderlijke waarde voor de bestudering van de 16e, 17e en 18e-eeuwse Europese schilderkunst. Het betreft de archieven van Benedict Nicolson, Hermann Voss, Gerhard Ewald en Luigi Magnaguagno. Tussen 2005 en 2008 werd met subsidie van NWO een grootschalig digitaliseringsproject van de fotoarchieven ten uitvoer gebracht. Binnen het kader van het project werd in de korte periode van twee jaar een qua inhoud én omvang volwaardige digital resource gerealiseerd, 45.000 digitale afbeeldingen omvattend. Ongeveer 90% van het op het NIKI beschikbare fotomateriaal kon worden gedigitaliseerd.  Een deel van het archief van de kunsthandelaar Luigi Magaguagno (totale omvang circa 20.000 foto’s) kon door de strakke financiering kon niet worden beschreven. Aangezien het accent op de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst ligt, is een van de sterktepunten van het NIKI onderbelicht gebleven in de database.

Geïnvesteerd (2006-2009): circa 450.000 euro, waarvan ¾ door NWO, nog benodigd: 100.000 euro.

Ook leverde de Stichting belangrijke financiële bijdrage aan de voorbereiding van de uitgave van een kritische editie van de Notizie di pittori, scultori ed architetti antichi e moderni van de zogenoemde Anonimo Magliabechiano. Dit veel veel geciteerde manuscript uit 1536-1546 is de belangrijkste voorloper van de Vite van Giorgio Vasari uit 1550. Bouk Wierda (Rijksuniversiteit Groningen) heeft deze codex kunnen toeschrijven aan de Florentijnse patriciër Bernardo Vecchietti (1514-1590). Het manuscript omvat 128 bladen met handgeschreven tekst en bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gewijd aan kunstenaars uit de klassieke oudheid en het tweede deel bevat de levens en werken van Florentijnse kunstenaars van Cimabue tot en met Michelangelo en een kort overzicht van Sienese kunstenaars. Er is grote behoefte aan een nieuwe editie van deze zeer belangrijke kunst-en cultuurhistorische primaire bron, nu meer bekend is geworden over de ontstaansgeschiedenis van het manuscript. Status: in progress

In 1999 stichtte een van de leden van de stichting het verwante GWO-Fonds. Het kapitaal van dit Fonds maakt het mogelijk een aantal jaarlijkse NIKI/GWO-beurzen toe te kennen aan studenten en gekwalificeerde kunsthistorici voor een onderzoek voor een masterscriptie, promotie of publicatie aan het Instituut in Florence.

 

Jaarverslagen en ANBI informatie

Privacyverklaring

Stichting Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut in Florence legt uitsluitend NAW-gegevens vast, een emailadres en/of overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het lidmaatschap of de verwerking van een eenmalige gift. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze eventuele leveranciers vertrouwelijk behandeld. 

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals de jaarlijkse contributiebrief, evenementen en nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten.

U kunt zich te allen tijde afmelden. Stuur daarvoor een mail aan vriendenstichting@nikiflorence.org . Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan het secretariaat via bovenstaand e-mailadres.

Stichting Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut in Florence zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.