138
page-template-default,page,page-id-138,page-child,parent-pageid-136,mmm mega_main_menu-2-1-2,stockholm-core-1.2.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Steun het NIKI

Vrienden en begunstigers zijn van groot belang voor het NIKI (Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut te Florence).

Hun giften zijn doorslaggevend voor het succes van het Instituut om:

  • de onderzoeksfaciliteiten uit te breiden en actueel te houden
  • financiële ondersteuning te bieden aan voortreffelijke studenten
  • belangrijke wetenschappelijke en culturele evenementen te organiseren.

U kunt Vriend van het NIKI worden voor Euro 35,- per jaar. U krijgt dan 2 x per jaar de digitale Nieuwsbrief, waarin u op de hoogte wordt gehouden van interessante ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen het Instituut. U wordt minstens 1 x per jaar uitgenodigd, afwisselend in Italië en in Nederland, om een lezing bij te wonen of een andere culturele activiteit (b.v. een tentoonstelling), gevolgd door een feestelijke bijeenkomst. Introducees zijn welkom.

U kunt Donateur worden voor Euro 250,- per jaar. Behalve de digitale nieuwsbrief en de uitnodigingen voor lezingen en andere culturele activiteiten wordt u ook uitgenodigd om in de zomer deel te nemen aan een jaarlijkse privé bezichtiging van een bijzonder museum of palazzo in Florence o.l.v. de directeur van het Instituut en zijn medewerkers, en een feestelijke lunch.

U kunt Sponsor worden voor Euro 500,-. Afgezien van alle bovengenoemde activiteiten wordt u daarbij uitgenodigd voor het jaarlijkse exclusieve sponsordiner in of rond Florence op een mooie locatie.

Door als Mecenas over een periode van vijf jaar Euro 1,000 per jaar te schenken spon­sort u een student of een specifiek project.

Ons IBAN nummer is NL85 ABNA 0253 61 71 70.

De Stichting heeft de status van een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wilt U het NIKI steunen en heeft u nog vragen? Legt u die vooral voor aan de secretaris van het Bestuur van de Vrienden van het NIKI. Zij is u graag van dienst:

of per post aan:
Secretaris NIKI
Drs. Bernadette E.C.M. Straetmans
de Kempenaerstraat 51,
2341 GH Oegstgeest
tel. 06-13833285
of

Drs. Christine van Marle-Crommelin (fondsenwerving) e-mail: cvanmarle@xs4all.nl
tel. 06-53536514

 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de bestuursleden fondsenwerving

Drs. Christine van Marle-Crommelin (cvanmarle@xs4all.nl)

of

Drs. Melanie Ruys-van Haaften (melanie@ruys.cc)

NIKI Florence | bezoek OPD restauratie Leonardo

Overzicht voorstellen voor NIKI-onderzoeksprojecten en activiteiten waar financiële steun voor nodig is (2018)

A. Middelgrote projecten (onderzoek en digitalisering)

1. Voltooiing digitalisering fotoarchieven NIKI

Context: Het Instituut beschikt over kunsthistorische fotoarchieven die van uitzonderlijke waarde zijn voor de bestudering van de 16de, 17de en 18de eeuwse Europese schilderkunst. Het betreft de archieven van Benedict Nicolson, Hermann Voss, Gerhard Ewald en Luigi Magnaguagno. Tussen 2005 en 2008 werd met subsidie van NWO een grootschalig digitaliseringsproject van de fotoarchieven ten uitvoer gebracht. Binnen het kader van het project werd in de korte periode van twee jaar een qua inhoud én omvang volwaardige digital resource gerelealiseerd, 45.000 digitale afbeeldingen omvattend. Het is daarmee het grootste online fotobestand van de Universiteit Utrecht.

Dankzij digitale ontsluiting hebben studenten, docenten,onderzoekers, conservatoren en verzamelaars  wereldwijd toegang tot een uiterst waardevol en doelgericht hulpmiddel voor onderwijs en onderzoek (nikipics.library.uu.nl). Sinds de ingebruikneming van de database zijn meer dan een half miljoen page views geregistreerd

Stand van zaken: Binnen het kader van het door NWO gefinancierde project kon ongeveer 90 % van het op het NIKI beschikbare fotomateriaal worden gedigitaliseerd.  Een deel van het archief van de kunsthandelaar Luigi Magaguagno (totale omvang circa 20.000 foto’s) kon door de strakke financiering kon niet worden beschreven Aangezien bij het archief van Luigi Magnaguagno het accent op de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst ligt is een deel van deze belangrijke collectie onzichtbaar voor de Internetgebruikers. Dat heeft tot gevolg dat een van de sterktepunten van het NIKI onderbelicht blijft. Digitalisering van het resterende deel is niet alleen noodzakelijk  maar ook urgent. In het kader van het NWO project werd een work flow ontwikkeld die optimale garanties biedt in termen van kwaliteit, cost-efficiency en digitale duurzaamheid.  Deze  infrastructuur kan nu nog op resultaatgerichte wijze worden ingezet.

Benodigde middelen Geïnvesteerd (2006-2009): circa 450.000 euro, waarvan ¾ door NWO, Benodigd: 100.000 euro

2.  Kritische editie van L’Anonimo Magliabechiano,  Notizie di pittori, scultori ed architetti antichi e moderni, autografe (1536-1546).

Dit veel veel geciteerde zestiende-eeuws manuscript is de belangrijkste voorloper van de Vite van Vasari. Bouk Wierda (Rijksuniversiteit Groningen) heeft deze codex recent kunnen toeschrijven aan de Florentijnse patriciër Bernardo Vecchietti (1514-1590). Het manuscript omvat 128 bladen met handgeschreven tekst en bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gewijd aan kunstenaars uit de klassieke oudheid en het tweede deel bevat de levens en werken van Florentijnse kunstenaars van Cimabue tot en met Michelangelo en een kort overzicht van Sienese kunstenaars. Er is grote behoefte aan een nieuwe editie van deze zeer belangrijke kunst-en cultuurhistorische primaire bron, nu meer bekend is geworden over de ontstaansgeschiedenis van het manuscript.

Status: in progress