145
page-template-default,page,page-id-145,page-parent,page-child,parent-pageid-136,mmm mega_main_menu-2-1-2,stockholm-core-1.2.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Vriendenstichting

Het voornaamste doel van de Stichting Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut in Florence (voorheen Stichting I Cinquecento), opgericht in 1989, is financiële middelen bijeenbrengen om de onderzoeksactiviteiten van het Instituut mogelijk te maken.

De Stichting heeft de status van een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Stichting is erin geslaagd een aanzienlijk aantal begunstigers aan te trekken, maar niettemin is er meer steun nodig om het Instituut in staat te stellen zijn belangrijke werk met dezelfde energie en dynamiek voort te zetten.

In de laatste jaren heeft de Vriendenstichting, samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Instituut de mogelijkheid gegeven om de fotoarchieven en de correspondentie uit de nalatenschap van verscheidene vooraanstaande geleerden, zoals Herman Voss en Benedict Nicolson, aan te schaffen. Deze aanwinsten zijn van onschatbare waarde voor de onderzoeksprojecten van het Instituut, zoals het Reportory of Dutch and Flemish Paintings in Italian Public Collections. In 1994 kon de Stichting, dankzij de bijdrage van een van haar leden, een extra senioronderzoeker aanstellen voor een van de researchprojecten van het Instituut.

In 1999 stichtte een van de leden van de stichting het verwante GWO-Fonds. Het kapitaal van dit Fonds maakt het mogelijk een aantal jaarlijkse beurzen toe te kennen aan studenten en gekwalificeerde kunsthistorici voor een studie aan het Instituut in Florence.

De Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut in Florence ondersteunen de projecten en activiteiten van het Instituut en helpen zo het belangrijke werk voort te zetten. Wie zich aanmeldt als begunstiger beschikt per onmiddellijk over bijzondere privileges.

Leden van de vriendenstichting worden uitgenodigd voor exclusieve thematische bijeenkomsten in Nederland en in Italië. Bovendien hebben leden toegang tot een aantal faciliteiten van het Instituut en krijgen zij korting op de publicaties.

Naam van de instelling
Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut in Florence
Fiscaal nummer ANBI
7900624

IBAN:
NL85 ABNA 0253 61 71 70

Contactgegevens
Stichting Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut in Florence
Postbus 80125
3508 TC Utrecht
T: 030 253 5500
florence@uu.nl

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting is tweeledig: het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek binnen het kader van het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut en het behulpzaam zijn bij het openbaar maken, publiceren en verspreiden van de daarbij behaalde onderzoeksresultaten.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Drs. J.L. Torenbeek (voorzitter)

Drs. B.E.C.M. Straetmans (secretaris)

Ir. Drs. W.J.N. Hoek (penningmeester)

Drs. I.C. van Marle-Crommelin (bestuurslid fondsenwerving)

Drs. H. van Hugten (bestuurslid fondsenwerving)

Drs. M. Ruys-van Haaften (bestuurslid fondsenwerving)

Drs. H.E.C. de Mol van Otterloo (bestuurslid fondsenwerving)

Drs. M. Aarts (bestuurslid fondsenwerving)

Beloningsbeleid
Het bestuur heeft 7 bestuurders aan het einde van het verslagjaar (2018: 7)
Geen beloning is uitgekeerd aan deze bestuurders (2018: nihil).